Wprowadzenie nowego proboszcza

Wczoraj 04 lipca podczas Mszy św. o godz. 11:00 odbyła się uroczystość  wprowadzenia na urząd proboszcza naszej Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu ks. ppłk Radosława Michnowskiego. Aktu wprowadzenia dokona delegat Biskupa Polowego ks. ppłk Kryspin Rak – Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Na uroczystości była obecna również delegacja z Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z Gdyni.