Proboszczowie

Obecny

ks. ppłk. Marcin Kwiatkowski
10.2019 –


Poprzedni

ks. kpt. Krzysztof Ziobro
03.2019 – 10.2019

Ks. kpt. Krzysztof Ziobro urodził się 1980 roku w Rzeszowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 2006 roku z rąk JE Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego, a następnie pracował w parafiach rzeszowskich.

W 2012 roku podjął posługę w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

W 2017 roku pełnił posługę duszpasterską na VI zmianie PKW RSM w Afganistanie.

Dekretem JE ks. biskupa Józefa Guzdka z dniem 1 marca 2019 został ustanowiony Proboszczem Parafii Wojskowej w Zegrzu.

śp. ks. por. Antoni Humeniuk
2016 – 2018

Ks. por. Antoni Paweł HUMENIUK urodził się 3.12.1975 r. w Słubicach. W 2004 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie – Paradyżu. Posługę wikariusza pełnił w parafiach diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kolejno w parafii: pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 2006 –2011 kontynuował studia podyplomowe na Papieski Wydziale Teologiczny we Wrocławiu, uzyskując w dniu 3.06.2011 r. tytułu magistra – licencjata.

W roku 2011 uczestniczył kursie dla kapelanów na czas „W” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W 2012 r. ukończył studia doktoranckie na Papieski Wydziale Teologiczny we Wrocławiu w zakresie teologii moralnej.

Od dnia 25 sierpnia 2014 r. rozpoczął posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP i dekretem J. E. Ks. Bpa Józefa Guzdka, został skierowany jako wikariusz do parafii wojskowej pw. św. Franciszka w Wałczu. Pełnił tam również funkcję kapelana w Garnizonie Wałcz i Mirosławiec.

Następnie decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Dekretem z dnia 24 listopada 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie. Pełni funkcję kapelana wojskowego w następujących jednostkach: 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 3. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP Kraków-Balice, 1. Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 35 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz 5 Batalionie Dowodzenia Rząska.

4 października 2016 roku decyzją J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

Ks. por. Antoni HUMENIUK zmarł 22.11.2018 o godz. 18:14 w wieku 42 lat


ks. ppłk Kryspin RAK
2013 – 2016

W 2003 r uzyskując tytuł magistra teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie ukończył studia teologiczne w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie z przeznaczeniem do posługi w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

Święcenia kapłańskie przyjął 1 czerwca 2003 roku w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie z rąk JE Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia.

Po święceniach kapłańskich otrzymał nominację na wikariusza Parafii Wojskowo – Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny i kapelana 3 Brygady Zmechanizowanej Legionów im. Romualda Traugutta w Lublinie.

W 2006 r. na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie ukończył studia magistersko – licencjackie, uzyskując tytułu magistra – licencjata prawa w zakresie prawa kanonicznego.

W 2011 r. na wydziale PPKiA KUL ukończył studia doktoranckie w zakresie prawa kanonicznego.

W 2015 r. na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ukończył studia podyplomowe na kierunku Sądownictwo i administracja w Kościele.

W latach 2004 – 2007 pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie i kapelana jednostek wojskowych Garnizonu Dęblin. W tym okresie pełnił również posługę jako katecheta w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym im. F. Żwirki i S. Wigury w Dęblinie.

W latach 2007 – 2011 decyzją JE Bp Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego pełnił obowiązki wikariusza Parafii Wojskowej pw. Św. Agnieszki w Krakowie, kapelana 6 Brygady Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława F. Sosabowskiego oraz kapelana jednostek wojskowych w Krakowskich Balicach.

W latach 2011 – 2013 decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka pełnił obowiązki wikariusza Katedry Polowej WP w Warszawie. W tym okresie pełnił także funkcję kapelana w następujących jednostkach: Batalion Reprezentacyjny WP, 1 Baza Lotnictwa Transportowego, Centrum Operacji Powietrznych, Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, Batalion Dowodzenia Dowództwa Wojsk Lądowych.

1 sierpnia 2013 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

26 lutego 2015 roku decyzją JE Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka został mianowany kapelanem Wojskowego Wymiaru Sprawiedliwości.

Urząd proboszcza Parafii Wojskowej w Zegrzu pełnił od 1.08.2013 do dnia 3.10.2016 r.

ks. prał. ppłk Waldemar RAWIŃSKI
2011 – 2013

Ur. 16.04.1965r. w Limanowej. Wyświęcony 02.06.1990r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Oddelegowany 01.09.1995r. do Ordynariatu Polowego WP. Pełnił posługę wśród żołnierzy w Olsztynie, Górze Kalwarii i na warszawskim Bemowie. Od stycznia 2001 roku pełnił urząd proboszcza kolejno w Dęblinie, Żarach, Nowej Dębie i Orzyszu.

Dwukrotnie brał udział w misjach pokojowych – w Iraku I-VII 2005r. oraz w Afganistanie X 2008 – V 2009r.

W październiku 2008 roku został obdarzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI godnością Kapelana Jego Świętobliwości.

Urząd proboszcza Parafii Wojskowej w Zegrzu pełnił od 23.01.2011 do dnia 31.07.2013r.

ks. kan. płk mgr Zenon SURMA
1997 – 2011

Ks. płk Zenon Surma urodził się 22.06.1958 w Długołęce k/Wrocławia. 9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1988 w katedrze wrocławskiej z rąk J.E. Ks. Kard. Gulbinowicza.
15.06.1993 r. uzyskał tytuł magistra – licencjata z zakresu historii kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w roku 1996. Od 1981 jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.
Posługę w Ordynariacie Polowym WP rozpoczął w 1992. W 1993 został mianowany kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W 1993 mianowany na stopień kapitana, w 1997 na stopień majora, w 2001 na stopień podpułkownika i w 2006 na stopień pułkownika Wojska Polskiego. W 1995 został Administratorem Parafii Wojskowej pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu.
W 1997 r., 15 czerwca został Proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi.
W 1996 otrzymał brązowy Medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Został także odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 1999 otrzymał Medal pamiątkowy Polskiej Wojskowej Służby Krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK – Kryształowym Sercem. Posiada brązowy, srebrny i złoty „Medal za zasługi dla obronności kraju” a od 2009 „Wojskowy Krzyż Zasługi” przyznany przez Prezydenta RP. Posiada także brązowy i srebrny medal „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny”. W 2006 r. Delegatem Biskupa Polowego WP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
W dniu 1 stycznia 2005 został mianowany przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego Diecezjalnym Ojcem Duchownym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce.
W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej” wybudowanie w 90 procentach kościoła w Zegrzu ze środków pozabudżetowych).
Posiada także Odznakę Honorową PCK I, II i III stopnia oraz Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca krwi I, II i III stopnia. W 2008 za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa PCK otrzymał Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym samym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił ks. kan. płk Zenona Surmę Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, a Rada Miasta Serock uhonorowała medalem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Minister Zdrowia w 2009 przyznał Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”.

Ks. kan. płk Zenon Surma jest honorowym dawcą krwi od 1978. Dotychczas oddał ponad 50 litrów krwi. Podczas swej pracy duszpasterskiej wśród żołnierzy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a następnie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu organizował liczne spotkania na temat honorowego krwiodawstwa.

Dekretem Ks. Bp. Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka z dnia 23 stycznia 2011 r. ks. kan. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy a Dekretem z dnia 19 maja 2011 r. został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego

ks. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
1996 – 1997

ks. kmdr por. Jan MALISZEWSKI
1993 – 1996