I Komunia Święta

Przygotowanie do I Komunii św. rozpoczyna się już w kl. „0” i trwa przez kolejne trzy lata (a tak naprawdę rodzice przygotowują dziecko do tego sakramentu już od jego narodzenia – poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszy św.).

Uroczystość I Komunii Świętej, odbędzie się w naszym kościele 6 maja 2023 roku o godzinie 11:00.