Odpust parafialny ku czci św. Gabriela Archanioła

W środę, 29 września świętujemy doroczną uroczystość odpustową, imieniny Patrona naszej parafii, Gabriela Archanioła.
Na początku Mszy Świętej do świątyni został wprowadzony sztandar Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki i odegrany Mazurek Dąbrowskiego. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ks. ppłk Radosław Michnowski w koncelebrze z ks. kapelanem mjr Marcinem Czerposkim proboszczem parafii świętego Józefa Oblubieńca z Legionowa.
We Mszy św. uczestniczyli kadra i żołnierze z jednostek znajdujących się w Zegrzu na czele z Szefem Sztabu DWOT płk Arkadiuszem Mikołajczykiem, zaproszeni goście min. Starostą powiatu legionowskiego Sylwestrem Sokolnickim oraz liczni parafianie.
Ks. Michnowski w homilii przybliżył nam postać naszego Patrona Gabriela Archanioła. Już w Starym Testamencie św. Gabriel pojawia się w księdze Daniela. Następnie w Nowym Testamencie w Ewangelii św. Łukasza.
Nasz patron Archanioł Gabriel jest jednym z największych pod względem powierzonego mu zadania. To przecież właśnie Jemu przypadł „zaszczyt” ogłoszenia Maryi, że Bóg wybrał Ją na Matkę Syna Bożego. Jednak to nie jedyna rola, jaką odgrywa Archanioł Gabriel. Już samo imię „Gabriel” ( z hebrajskiego Gabri-El) oznacza rodzaj posługi. Imię to oznacza „Moc Boża” lub „ Mocą moją Bóg”.
Archanioł Gabriel niosący radość i dobrą nowinę, gdy Maryja wypowiedziała swoje obawy odpowiada Jej słowami: „ Nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga”. Jawi się, jako Archanioł Pocieszenia i w naszych lękach i niepewnościach.
Archanioł Gabriel przez zwiastowanie wciągnął Maryję w niezgłębioną tajemnicę Boga. Dlatego można nazwać Gabriela, Archaniołem wciągającym w Tajemnicę Boga.
Tajemnica ta nie może być tylko przyjęta do wiadomości, ale musi być rozważana wciąż na nowo i w głębszy sposób. Jest to tajemnica, która ma wypełniać nie tylko życie, ale i wieczność. Archanioł Gabriel, nasz patron może być tu dla nas nieodzownym przewodnikiem i nauczycielem oraz przyjacielem, który oprowadza nas po tajemnicy Boga, który stał się człowiekiem.
Podczas Mszy świętej, przed błogosławieństwem ks. Michnowski, w imieniu abp. Józefa Guzdka, odznaczył zasłużonych dla duszpasterstwa wojskowego parafian: Kazimierę Drążewską, Stanisława Drażewskiego i Krystynę Wszołek medalem „Milito Pro Christo”. Kilka osób zostało wyróżnionych Krzyżami XXX–lecia Ordynariatu Polowego WP, za cenny wkład w trzydziestoletnią historię odnowionego duszpasterstwa wojskowego.
Na zakończenie Mszy św. odbyła się procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem i modlitwą do Gabriela Archanioła oddaliśmy się pod Jego opiekę na dalsze nasze dni.

opracowanie: Krystyna Wszołek

GALERIA