Jubileusz XXX-lecia naszej Parafii, 100-lecie duszpasterstwa wojskowego w Zegrzu oraz sakrament bierzmowania 11.05.2023

Obchodzone w tym roku 30-lecie naszej Parafii stało się okazją do radosnego świętowania. Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w czwartek, 11 maja, o godz. 18:00

Uroczystościom jubileuszowym przewodniczył J.E. Biskup Polowy Wiesław Lechowicz obecnych było wielu kapłanów w różny sposób związanych z naszą parafią, wśród nich poprzedni proboszczowie parafii.

W obchody 30-lecia naszej parafii wpisało się także uroczystość sakramentu bierzmowania do którego przystąpiło 32 kandydatów z rodzin wojskowych.

Uroczystą oprawę Mszy Świętej zapewnił Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod kierownictwem pana Artura Małeckiego, oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Obrony Terytorialnej z Radomia pod batuta st. chor. sztab. Tomasza Czwalińskiego wraz z koordynatorem płk Łukaszem Baranowskim.

Miłym akcentem były na zakończenie życzenia skierowane przez Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka, oraz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Macieja Klisza odczytane przez pełniącego obowiązki zastępcy dowódcy WOT płk Krzysztofa Stańczyka.

Po uroczystościach goście i parafianie udali się do kasyna oficerskiego na skromny poczęstunek . Na miejscu czekała na nich miła niespodzianka w postaci wystawy przedstawiającej historie 100 lecia duszpasterstwa wojskowego w Zegrzu związana z osoba pierwszego proboszcza ks. mjr Szymona Żółtowskiego oraz z 30-leciem parafii wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła.

W 1987 roku podjęto decyzję o rozebraniu świątyni, a jej mury wysadzono w powietrze. Gruzy świątyni wykorzystano do budowy drogi prowadzącej do dawnej Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności, która mieściła się w Zegrzu.

Po jednej z najpiękniejszych świątyń wojskowych II Rzeczypospolitej pozostała tylko jedna z dwu betonowych kolumn ozdabiających wejście do kościoła.

Jeszcze przez kilka lat jak symbol stała na ruinach świątyni, by znaleźć później miejsce w nowo zbudowanym kościele.

Po zmianie ustrojowej w 1989 roku zaistniała korzystniejsza sytuacja dla rozwoju życia duchowego w Zegrzu, w tym dla odbudowy kościoła. 25 maja 1992 roku biskup pomocniczy płocki, Roman Marcinkowski, dokonał poświęcenia żelaznego krzyża na placu przykościelnym w intencji odbudowy świątyni.

Kilka miesięcy później, 21 stycznia 1993 roku, miało miejsce erygowanie Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu, a 25 marca Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź poświęcił tymczasową kaplicę mieszczącą się w budynku Klubu Garnizonowego.

Pierwszym kapelanem w Zegrzu został mianowany ks. kpt. Jan Maliszewski. Podczas nawiedzenia figury Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dniach 15 – 16 września 1996 roku ks. Bp Sławoj Leszek Głódź podkreślił konieczność odbudowy świątyni i wyraził pragnienie, aby na pamiątkę nawiedzenia Diecezji Wojskowej przez figurę Matki Boskiej Fatimskiej odbudowany kościół garnizonowy nosił Jej wezwanie.

5 października 1996 roku Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił w Watykanie kamień węgielny pod budowę zegrzyńskiej świątyni.

15 czerwca 1997 roku proboszczem parafii wojskowej w Zegrzu i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności został ksiądz kpt. Zenon Surma.

tekst szer. Wioletta Wolska

zdjęcia kpt. Małgorzata Nowak szer. Wioletta Wolska