Białostoccy Terytorialsi 13 i 14.07.2023

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych momentów w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i narodu polskiego.

„…Wierzę, że podołacie przyjętym na siebie zobowiązaniom wobec Polski i swojej „małej Ojczyzny – Podlasia”, którego mieszkańców obiecaliście chronić i wspierać (…). Ta służba wymaga sprawnego łączenia obowiązków żołnierza z pracą zawodową, nauką, aktywnością społeczną oraz życiem rodzinnym. Życzę Wam, byście na każdym z tych pól mieli poczucie, że jesteście we właściwym miejscu, robiąc rzeczy sensowne, ważne i ogromnie potrzebne nam wszystkim…” to słowa Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, jakie skierował do nowych żołnierzy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy 14 lipca br. złożyli przysięgę wojskową w Białymstoku. Po złożeniu przysięgi uroczystego błogosławieństwa udzielił dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski, który reprezentował Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza.

Uroczystość była podsumowaniem szkolenia podstawowego, które realizowane było w ramach ogólnopolskiego projektu „Wakacje z WOT”. Tą jakże uroczystą chwilę poprzedziła, 13 lipca o godz. 15:30, Msza św. w kościele garnizonowym pw. św. Jerzego w Białymstoku, której przewodniczył również Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski w koncelebrze z kapelanem 11. blp OT ks. por. Jackiem Guzowskim.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska