Święto 3. PBOT w Rzeszowie 26.0.2023

Mszy św. w rzeszowskiej Farze św. Wojciecha przewodniczył bp Jan Wątroba, który na początku liturgii podkreślił wartość modlitwy w intencji ojczyzny i tych, którzy jej służą. Wraz z Ordynariuszem rzeszowskim Mszę św. koncelebrowali proboszcz ks. prał. Jan Szczupak, dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski i kapelani batalionów wchodzących w skład 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Homilię wygłosił proboszcz rzeszowskiej parafii wojskowej, a jednocześnie kapelan Garnizonu Rzeszów ks. kmdr por. Grzegorz Golec. W uroczystej Mszy św. wzięli udział kadra wraz z Dowódcą 3. PBOT płk Michałem Małyską oraz pracownicy RON, a także kombatanci, władze państwowe i samorządowe oraz zaproszeni goście.
Po zakończeniu mszy, wszyscy żołnierze wraz z władzami województwa zgromadzili się pod Urzędem Wojewódzkim, aby uczestniczyć w wojskowym apel z okazji szóstego święta 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Był to wyjątkowy dzień dla tej jednostki, a wybór daty nie był przypadkowy. Święto to upamiętnia dzień rozpoczęcia „Akcji Burza” na Podkarpaciu.
Zwracając się do zaproszonych gości, płk Małyska przypomniał historię formacji oraz odwołał się do historycznego rodowodu Brygady. Kolejno, wręczone zostały odznaczenia, w tym: Odznaka Pamiątkowa 3 PBOT, odznaka Zasłużony Żołnierz RP, Medal Pamiątkowy Wojsk Lądowych.
Dzień rozpoczęcia „Akcji Burza” na Podkarpaciu został ustanowiony decyzją ministra obrony narodowej, jako oficjalne święto. 26 lipca 1944 r. – stanowi formalne rozpoczęcie Akcji „Burza” w Podokręgu AK Rzeszów – zorganizowanie Grupy Operacyjnej 24. DP AK podległej kpt./płk. Łukaszowi Cieplińskiemu. Tak więc w tym dniu swoje święto obchodzi również 3. Podkarpacka Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej.
Podczas uroczystości mieszkańcy mogli obejrzeć wojskowy sprzęt, a także porozmawiać z żołnierzami. Jedną atrakcją tego dnia był jednak pokaz bojowej akcji, w którym użyto środków pozoracji, takich jak wybuchy imitujące użycie granatów wybuchowych, dymnych czy strzałów z karabinka. Całe wydarzenie zakończyła uroczysta defilada pododdziałów 3 PBOT. Są to pododdziały – bataliony, rozmieszczone między innymi w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu i Sanoku.