Dziekan WOT z wizytą w Akademii Wojsk Lądowych 22.08.023

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) – jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych. Na dzień dzisiejszy posiada 18 Brygad i 2 Centra Szkolenia. Każdą Brygadę obejmuje swoją posługą duszpasterską kapelan zawodowy w batalionach natomiast służą Księża terytorialnej służby wojskowej (TSW). Obecnie jest ich 45. Tworzenie systemu obrony terytorialnej w Polsce w obecnej formie powoduje ciągły wzrost zapotrzebowania na księży, którzy mogliby zasilić szeregi Żołnierzy TSW.
Dlatego głównym celem wizyty Rzymskokatolickiego Dziekana Wojsk Obrony Terytorialnej, w dniu 22 sierpnia br. w Akademii Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu, było spotkanie z księżmi odbywającymi przeszkolenie w ramach kursu przeszkolenia kadr rezerwy. Ksiądz dziekan przybliżył zebranym zasady naboru, podległości i posługi duszpasterskiej wśród żołnierzy WOT. Odpowiadał również na liczne pytania zebranych.
Swoją wizytę na AWL Dziekan WOT rozpoczął od spotkania z Prorektor ds. Wojskowych płk dr inż. Jacek NARLOCH oraz kapelanem AWL ks. mjr Maksymilianem JEZIERSKIM.
Akademia Wojsk Lądowych od lat szkoli kandydatów na kapelanów. Obecny kurs zakończy się egzaminem na oficera, a kilku jego absolwentów wkrótce zostanie powołanych do zawodowej służby wojskowej. Pozostali mają szansę w przyszłości zasilić szeregi kapelanów m.in. właśnie w Wojskach Obrony Terytorialnej.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska