Przysięga Wojskowa Lubartów 12.08.2023

Na dziedzińcu Pałacu Sanguszków w Lubartowie odbyła się przysięga wojskowa 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.
Wydarzenie poprzedziła Msza święta w Bazylice pw. św. Anny w Lubartowie o godzinie 11:00. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, duchowieństwa, kombatanci, przedstawiciele innych jednostek wojskowych, rodziny i bliscy żołnierzy składających przysięgę, a także mieszkańcy Lubartowa. Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski. Mszę świętą koncelebrowali dziekan dekanatu lubartowskiego, a jednocześnie kustosz Sanktuarium św. Anny ks. kanonik Andrzej Juźko i kapelan 21 batalionu lekkiej piechoty Obrony Terytorialnej ks. por. Paweł Bartoszewski.
Słowa roty przysięgi wojskowej tym razem wypowiedziało 97 ochotników z województwa lubelskiego. Ponad połowę zaprzysiężonych stanowią uczniowie i studenci, którzy postanowili wykorzystać czas wolny od nauki, aby wziąć udział w szkoleniu podstawowym i dołączyć do grona żołnierzy 2 LBOT.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska