Jestem obywatelem, żołnierzem Wojska Polskiego. Przysięga Terytorialsów z 5. MBOT 27.08.2023

W dniach 26 – 27 sierpnia blisko 300 ochotników, z województwa podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego, wypowiedziało słowa roty Przysięgi Wojskowej, składając zobowiązania wobec mieszkańców najbliższej okolicy , rodzin i Ojczyzny.
Ponad 60 ochotników z Północnego Mazowsza poświęcając swój czas podczas wakacji przez szesnaście dni zdobywało podstawowe umiejętności wojskowe z zakresu, m.in. strzelectwa, taktyki, łączności, topografii oraz pierwszej pomocy przedmedycznej na polu walki. Uczestnicy szkolenia podstawowego realizowanego w ramach projektu „Wakacje z WOT” w 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej, 27 sierpnia br. o godz. 10:00 wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej na terenie Rodzinnego Parku Edukacji i Rozrywki w Gołotczyźnie. Uroczystego błogosławieństwa udzielił Dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski. Przysięgę poprzedziła 26 sierpnia Msza św., którą sprawował ks. ppor. rez. Bartosz Margański uczestniczący w ośmiodniowym szkoleniu wyrównawczym, docelowo kapelan 14 blp w Hajnówce.
Terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. WOT stanowi wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową, ukierunkowaną na realizację misji obrony i wspierania lokalnych społeczności. Budowanie potencjału osobowego to jeden z priorytetowych kierunków formacji pozwalający osiągnąć zdolności operacyjne. Obecnie w WOT służy ponad 37 tys. żołnierzy w tym około 20% kobiet.