Wizyta w Ośnie Lubuskim 15.11.2023

W listopadową modlitwę w kościele garnizonowym w Zegrzu wpisuje się postać śp. ks. por. Antoniego Humeniuka, który 22 listopada 2018 roku odszedł na wieczną wartę do Domu Ojca.
Parafianie chcąc uczcić pamięć swojego Proboszcza w zbliżającą się 5 rocznice śmierci, 15 listopada wraz z proboszczem oraz przedstawicielem CSŁiI, której ks. Antoni był kapelanem, udali się do Ośnia Lubuskiego i nawiedzili cmentarz, na którym po wspólnej modlitwie złożyli kwiaty i znicze na grobie księdza, następnie w kościele parafialnym uczestniczyli w sprawowanej Mszy św., po której spotkali się z Rodziną ks. Antoniego.
Na obrazku prymicyjnym i, jak się okazało po śmierci, również na początku własnoręcznie spisanego testamentu, zapisał słowa Matki Teresy: „Mieć Chrystusa w sercu i ponieść go do serca innych ludzi. Nic nie potrafi tego dokonać tak dobrze, jak miłość”. W swoim testamencie ks. Antoni podjął następującą refleksję: „Czy te słowa, które umieściłem na moim obrazku prymicyjnym wprowadzałem przez całe moje życie kapłańskie? Czy poniosłem Go do serc innych? Nie wiem, ale mogę stwierdzić, że moje życie w kapłaństwie traktowałem jako dar, jako cenny dar otrzymany od Pana, który mi zaufał i pozwolił mi dzielić się nim z braćmi i siostrami, do których mnie posłał. Powierzam się Bogu i Jego Miłosiernej Miłości. Niech spoglądnie na mnie miłosiernym okiem, gdy będę już po drugiej stronie życia”
Śp. ks. Antoni Humeniuk urodził się 3 grudnia 1975 r. w Słubicach. Ukończył Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 22 maja 2004 r. w Gorzowie Wlkp. z rąk bp. Adama Dyczkowskiego.
Pracował jako wikariusz w parafiach pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie (2004-2009), pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie (2009-2012), pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim (2012-2014).
W roku 2011 uczestniczył kursie dla kapelanów na czas „W” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. Od 25 sierpnia 2014 r. rozpoczął posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP. Był wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Franciszka w Wałczu, gdzie pełnił również funkcje kapelana w Garnizonie Wałcz i Mirosławiec (2014-2015), wikariuszem parafii wojskowo-cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie (2015), wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie oraz kapelanem wojskowym w 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 3. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP Kraków-Balice, 1. Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 35. Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz 5. Batalionie Dowodzenia Rząska (2015-2016). 4 października 2016 r. został mianowany proboszczem parafii wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu oraz kapelanem tamtejszych jednostek i instytucji wojskowych.
Był honorowym dawcą krwi, dając innym przykład, jak można pomagać bliźniemu. Zajmował się sportem – bieg-ał, nurkował. Czynnie wspierał duszpastersko nie tylko Stowarzyszenie „Wizna 1939”, ale przede wszystkim żołnierzy Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz całego Garnizonu Zegrze. Niezwykła determinacja, pracowitość, umiłowanie dla wiary i bezkompromisowa postawa walki ze złem ks. Antoniego Humeniuka, będą dla nas wzorem, a Jego porywające kazania na zawsze pozostaną w naszych sercach.

tekst i foto: kpr. rez. Wioletta Wolska