Rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia w 105. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego delegacja Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki wraz z Dziekanem Wojsk Obrony Terytorialnej zapaliła znicz na grobie patrona Centrum – gen. bryg. Heliodora Cepy.

Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego został ustanowiony decyzją Sejmu w 2021 roku. Święto zostało ustanowione „w hołdzie bohaterom – uczestnikom narodowego zrywu z lat 1918 – 1919, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej”. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 roku w Poznaniu i było największym na terenie zaborów, zakończonym zwycięstwem, zrywem niepodległościowym.

Patron Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki gen. bryg. Heliodor Cepa walczył w Powstaniu Wielkopolskim w szeregach 3 Dywizji Strzelców Wielkopolskich, gdzie organizował łączność dla dowództwa wojsk powstańczych.

Na Wojskowych Powązkach, w kwaterze Powstańców Wielkopolskich, delegacja żołnierzy Centrum Szkolenia wraz z Dziekanem Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk. Radosławem Michnowskim, który odmówił modlitwę za zmarłych i poległych, zapaliła znicz na grobie patrona Centrum.

Tekst: kpt. Małgorzata NOWAK
Zdjęcia: plut. Krystian NOWAK