Biskup Polowy Józef Guzdek mianowany Arcybiskupem Metropolitą Białostockim

Nuncjatura Apostolska w Polsce, w dniu 16 lipca br., w komunikacie N. 6277/21, poinformowała, że „Ojciec Święty Franciszek mianował arcybiskupem metropolitą białostockim dotychczasowego biskupa polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka”. Komunikat podpisał abp. Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski.

Równocześnie Nuncjusz Apostolski poinformował, że Ojciec Święty zlecił Księdzu Arcybiskupowi Józefowi Guzdkowi, Arcybiskupowi Białostockiemu Nominatowi, „posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez nowego ordynariusza wojskowego”.

Biskupia Kuria Polowa

Warszawa, 16 lipca 2021 r.

Abp gen. bryg. dr JÓZEF GUZDEK

Urodzony 18 marca 1956 r. w Wadowicach, s. Antoniego i Zofii z d. Skoczylas. W 1975 r. zdał maturę w I Liceum Ogólnokształcącym im. im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja 1981 r. w krakowskiej katedrze na Wawelu przez posługę kard. Franciszka Macharskiego. Pełnił funkcję wikariusza: w latach 1981–1983 w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, 1983–1988 w parafii św. Klemensa w Wieliczce, 1988–1994 w parafii św. Anny w Krakowie.

W latach 1994–1998 pełnił funkcję prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, a w latach 2001–2004 był rektorem tego Seminarium. W latach 1998-2002 był redaktorem „Notificationes”. W okresie 1999–2001 wypełniał obowiązki dyrektora Wydawnictwa św. Stanisława BM. W 1999 r. został członkiem Sekcji Stałej Formacji Kapłańskiej przy Komisji Duchowieństwa Episkopatu Polski. Jednocześnie pełnił obowiązki dyrektora studium formacji stałej kapłanów archidiecezji krakowskiej.

14 sierpnia 2004 r. został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Dewizą jego posługiwania są słowa: „In Te Domine speravi” (Tobie, Panie, zaufałem). Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r. w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

4 grudnia 2010 r. został mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem polowym Wojska Polskiego. Ingres do katedry polowej w Warszawie odbył się 19 grudnia 2010 r. W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie: Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu). 1 sierpnia 2015 r. został mianowany na stopień generała brygady.

16 lipca 2021 r. papież Franciszek mianował bp Józefa Guzdka arcybiskupem białostockim. Decyzją Stolicy Apostolskiej posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego będzie pełnił do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez nowego ordynariusza polowego.

Konferencja Episkopatu Polski powierzyła mu następujące funkcje: Wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa Świeckich (2010-2021), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Kombatantów i Weteranów (2011-), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Harcerzy (2011- ), Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji (2011- ), Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei (2011- ) oraz Delegata KEP ds. Duszpasterstwa Służby Celnej (2011-2017).

Oprac. ks. płk SG Zbigniew Kępa