Nabożeństwo fatimskie 13.07

Dzisiaj, 13 lipca, jak co dzień spotkaliśmy się w naszej świątyni p.w. Matki Bożej Fatimskiej na wieczornej Mszy św. Lecz dzisiejsza Msza św. miała bardziej uroczysty nastrój. Dzisiaj w szczególny sposób oddaliśmy cześć Matce Bożej Fatimskiej., naszej Patronce. Jest to kolejne spotkanie z cyklu nabożeństw fatimskich, na pamiątkę  objawień w Fatimie.

Ks. Proboszcz, ppłk Radosław Michnowski, celebrujący tę Eucharystię, na wstępie przybliżył zebranym orędzie Matki Bożej przekazane dzieciom fatimskim  13 maja 1917r.  Maryja ukazywała się dzieciom jeszcze każdego  13 dnia przez kolejne miesiące aż do października.

Pierwsze objawienie, to Maryja ze złożonymi rękoma jak do modlitwy, zwrócone  do góry. Z prawej dłoni wisiał różaniec. Na pytanie dzieci,” skąd przychodzisz”, odpowiedziała „ jestem z nieba” i zwróciła się do dzieci „ Chcę, abyście przychodzili tu przez sześć  następujących po sobie miesięcy, trzynastego dnia, o tej samej godzinie. Wtedy powiem, km jestem i czego oczekuję. Potem powrócę tu jeszcze siódmy raz”. Matka Boża zapytała dzieci „ czy chcecie ofiarować się Bogu, przyjąć każde cierpienie, które Bóg wam może zadać, jako zadośćuczynienie za grzechy, które Go obrażają i jako błaganie o nawrócenie grzeszników?” To pytanie zadane dzieciom jest nadal aktualne i dotyczy również nas.

         W październiku, gdy Maryja zniknęła  w nieskończonościach nieba, na oczach dzieci rozegrały się trzy pierwsze sceny: pierwsza symbolizująca tajemnice radosne różańca , druga – bolesne i trzecia – chwalebne. Zobaczyli św. Józefa z Dzieciątkiem na ręku i Matkę Bożą Różańcową tuż przy słońcu. Św. Józef pobłogosławił tłum, czyniąc trzy razy znak krzyża. Dzieciątko uczyniło to samo.  Następną sceną była wizja Matki Bożej Bolesnej i Pana Jezusa przybitego bólem, w drodze na Kalwarię. Pan Jezus uczynił znak krzyż, błogosławiąc ludzi. Na zakończenie Matka Boża pojawiła się jako Matka Boża Karmelitańska, ukoronowana na Królową nieba i ziemi, z Dzieciątkiem na rękach. Gdy cykl objawień dobiegł końca, wiele osób, spostrzegło że ociekające deszczem ubrania nagle stały sią suche.

Dzisiaj nasze ubrania też były zmoczone deszczem gdy wypełnialiśmy wolę Maryi poprzez nabożeństwo fatimskie i procesyjne odmawianie różańca. W naszej parafii inicjatorami  nabożeństw fatimskich, od maja do października,  były członkinie Kół Żywego Różańca. Nabożeństwa fatimskie rozpoczynamy Mszą św., po której w procesji wokół kościoła przy pięciu kaplicach odmawiane są  tajemnice przypadające na dany dzień tygodnia cząstki Różańca. Modlitwę różańcową i rozważania tajemnic prowadzą członkinie Żywego Różańca. Świadectwo wiernych pokazuje,  jak cenna jest ta forma pobożności maryjnej, jak pociąga ludzi do modlitwy, która wydaje owoce w ich chrześcijańskim życiu.

Ta historia jeszcze się nie zakończyła. Fatima wciąż trwa. Każdy z nas może uczestniczyć w tych wydarzeniach poprzez modlitwę, pokutę i nawrócenie.

Opracowanie i zdjęcia: Pani Krystyna Wszołek