Ważne zmiany

Moi drodzy.

Zwiastuję Wam radość wielką oto Parafia Wojskowa pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu zaczęła istnieć nie tylko w czasie, ale również w przestrzeni bankowej. Od 19 lipca br. nasza Parafia nasza została wpisana do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, 21 lipca br. nadano Parafii numer identyfikacji podatkowej, a dzisiaj 27 lipca 2021 roku Parafia posiada konto bankowe – oby nigdy nie było puste 😊

REGON: 389471560

NIP: 5361955869

Konto bankowe: Pekao SA 81 1240 6117 1111 0011 0757 3936