Święto Wojsk Obrony Terytorialnej 26.09.2021

26 września, na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas uroczystości wręczone zostały sztandary wojskowe pięciu brygadom oraz Centrum Szkolenia WOT.
Uroczystości poprzedziła Msza św. o godz. 12:00 w Katedrze Polowej WP przy ul. Długiej w Warszawie, której przewodniczył Wikariusz Generalny ks. płk Bogdan Radziszewski, a kazanie wygłosił Dziekan WOT ks. ppłk Radosław Michnowski.

Na dzień Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, mogła być wybrana tylko jedna data, jak mówił Dowódca WOT, gen. dyw. Wiesław KUKUŁA: „82 lat temu w nocy z 26 na 27 września w Warszawie powstała Służba Zwycięstwu Polski dając początek jedynemu w historii świata powszechnemu ruchowi oporu, który przybrał formę, którą od 1944 roku trafnie określa się jako Polskie Państwo Podziemne. Siłę tego państwa stanowili sami Polacy, których niemal 400 tysięcy czynnie zaangażowało się w walkę z okupantem. Nasza służba jest hołdem dla naszych przodków”
Z okazji Święta, wręczonych zostało sześć sztandarów wojskowych, tym samym 16 z 17 jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej posiada już własne sztandary.
Podczas centralnych obchodów, sztandary otrzymały 5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza, ps. „Rój”, 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. mar. Adama Dedio, 11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Leopolda Okulickiego, ps. „Niedźwiadek, 13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” i 16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Ludwika Marszałka, ps. „Zbroja” oraz Centrum Szkolenia WOT z Torunia im. kpt. Eugeniusza Konopackiego.
Ekumeniczną modlitwę poświęcenia sztandarów odmówili: Rzymskokatolicki Dziekan WOT ks. ppłk Radosław Michnowski, Prawosławny Dziekan WOT ks. mjr Tomasz Paszko i Ewangelicki Dziekan Sił Powietrznych ks. ppłk. Wiesława Żydla.

Rodzicami chrzestnymi sztandarów, zostają osoby szczególnie ważne dla brygad, często są to krewni Patronów, jak np. siostrzenica patrona 5 brygady podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza, pani Barbara KOWNACKA-PŁAUSZEWSKA bratowa kapitana marynarki Adama Dedio, patrona 7 brygady, pani Irena DEDIO czy pani Irena Okulicka Kaczmarek, bratanica generała Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, w swoim liście przekazał żołnierzom wyrazy uznania: „Jestem dumny, że ten najmłodszy rodzaj sił, tak profesjonalnie wywiązuje się z postawionych im zadań. W ciągu kilku lat swojego istnienia, WOT stały się integralną częścią Wojska Polskiego a sztandary, które dziś otrzymaliście, o tym świadczą.” Pan Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, dziękował tym ochotnikom, którzy poświęcają swój wolny czas, łączą swoje życie zawodowe ze służbą wojskową. „To ludzie, którzy zawsze są gotowi, żeby pomagać. Doświadczyli pomocy żołnierzy WOT ci, którzy byli dotknięci klęskami żywiołowymi. Dziś niosą pomoc mieszkańcom terenów przygranicznych budują ich odporność.”
W uroczystości uczestniczyło ponad pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Uroczystości zakończyła najbardziej lubiana na takich uroczystościach defilada wojskowa. Na czele defilady wojsko prowadził dowódca dzisiejszej uroczystości, szef sztabu Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, płk. Arkadiusz MIKOŁAJCZYK.
WOT jest formacją coraz silniej rozpoznawalną w lokalnych społecznościach. Setki działań przeciwkryzysowych, w tym podczas pandemii koronawirusa w czasie operacji „Odporna Wiosna” i „Trwała Odporność”, jak i podczas trwającej obecnie operacji „Silne Wsparcie” w obszarze objętym stanem wyjątkowym, służą wzmocnieniu poczucia bezpieczeństwa i ochronie Polaków. Głównym celem wszystkich działań, jakie podejmowane są na polecenie Ministra Obrony Narodowej, to wzmocnienie odporności społeczności lokalnych w rejonach objętych kryzysami, czy to naturalnymi czy wywołanymi przez działania o charakterze hybrydowym.
Liczebność żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w tym roku przekroczyła 30 000, co jest ważnym krokiem na drodze do osiągania zdolności operacyjnych formacji. Dzisiaj WOT to 15 brygad OT oraz dwa centra szkolenia, a także planowane trzy dodatkowe brygady, w tym Stołeczna w Warszawie.
Uroczystościom centralnym z okazji Święta Wojsk Obrony Terytorialnej, towarzyszyła także rodzinne, pikniki sportowe w całej Polsce. „WOTgames”.

Zespół prasowy WOT