Przysięga Terytorialsów w Książenicach 27.05.2023

26 maja br. w przeddzień przysięgi wojskowej żołnierzy, w kościele św. Jana Marii Vianneya w Książenicach sprawowana była Msza św., której przewodniczył Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski w koncelebrze z kapelanem brygady ks. mjr. Łukaszem Hubaczem.

Następnego dnia o godz. 11:00 na placu apelowym 61. Batalionu Lekkiej Piechoty w Książenicach słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 63 nowych żołnierzy batalionu.

Dowódca 6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej płk Witold Bubak zwracając się do żołnierzy nawiązał do patrona Brygady rotmistrza Witolda Pileckiego. Patriotyzm, odwaga i niezłomna postawa Witolda Pileckiego przez całe jego życie stały się dla młodych ludzi wzorem do naśladowania. Postać rotmistrza zapisała się piękną kartą w historii Polski. Niech będzie to okazja do przypomnienia jego słów, z których każdy z nas może czerpać naukę. Dowódca zakończył swoje przemówienie słowami: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć niż lękać”.

tekst i zdjęcia: szer. Wioletta Wolska