Błogosławiona Paulina Jaricot

W niedzielę 22 maja 2022 roku w Lyonie zostanie beatyfikowana założycielka Wspólnot Żywego Różańca i Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Francuzka Paulina Jaricot, Mszy świętej będzie przewodniczył Kard. Luis Antonio Tagle, prefekt Kongregacji Wiary.
Paulina Jaricot założycielka wielkich dzieł misyjnych, pragnęła uczynić „różaniec modlitwą wszystkich”, utworzone przez nią stowarzyszenie , skupiające po 15 osób w jednej róży (dziś 20) objęło bardzo szybko Lyon, potem całą Francję a wreszcie cały świat. Róże Różańcowe istnieją dziś w parafiach, obejmując modlitwą miesięczne intencje misyjne, które papież wyznacza na każdy rok.
Paulina Jaricot urodziła się w rodzinie bogatego przemysłowca, już w wieku 17 lat, pod wpływem rekolekcji i doświadczeń życiowych podjęła decyzję o życiu w skromności, ubóstwie i poświęceniu się Bogu, złożyła ślub czystości.
Czerpiąc siłę z modlitwy i Adoracji Najświętszego Sakramentu stworzyła dwa wielkie dzieła: Dzieło Rozkrzewiania Wiary, wspierające działalność misyjną Kościoła, a w 1826 r. wspólnotę Żywego Różańca, który miał być duchową formą wspierania Dzieła.
Uroczystość beatyfikacji jest okazją do organizowania różnego rodzaju spotkań poświeconych tej postaci. Można w parafiach zorganizować Niedzielę z Pauliną, aby poznać jej życie i działalność.
Jest to wielkie szczęście dla wszystkich wierzących, modlących się na różańcu, wielka łaska i radość, że mamy kolejną orędowniczkę w niebie.
Prośmy Paulinę Jaricot o wstawiennictwo w intencji rozwoju Dzieła Misyjnego, wspólnoty Żywego Różańca oraz o zapał misyjny dla każdego z nas.

Modlitwa w dniu beatyfikacji
Modlitwa uwielbienia
Najdoskonalsze uwielbienie Boga ma miejsce w niebie.
Aniołowie i święci śpiewają z podziwem i radością: Święty, Święty, Święty.
Łączymy się z nimi w każdej Eucharystii.
Słowa uwielbienia powtarzamy również w hymnie Ciebie Boga wysławiamy.
Śpiewajmy dziś ten hymn, indywidualnie lub wspólnie, łącząc się z nową błogosławioną i wszystkimi mieszkańcami nieba.