Formacje parafialne

PARAFIALNA RADA DUSZPASTERSKA

 • z urzędu:
  • ks. kan. płk Radosław Michnowski
  • pan Jarosław PRZYBYSZEWSKI (p. Kościelny)
  • pan Waldemar SOSNOWSKI (p. Organista)
 • z wyboru:
  • pani Grażyna JÓŹWIAK
  • pani Jolanta KORNESZCZUK
  • pan Leszek KAMIŃSKI
  • pan Witold KORNESZCZUK
  • pan Marek MINIOR
  • pan Edward URBANOWICZ
 • z nominacji:
  • pani Małgorzata BRODOWSKA
  • pani Elżbieta STUGLIK
  • pan Jacek BRODOWSKI
  • pani Aneta GRUPA

KOŁO ŻYWEGO RÓŻAŃCA

Obecnie w naszej Parafii Wojskowej działają dwa Koła Żywego Różańca. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca o godz. 1800.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

MINISTRANCI I LEKTORZY

Od czasu ponownego erygowanie Parafii Wojskowej działa prężna grupa ministrantów i lektorów.
Wszystkich chętnych – chłopców i dziewczynki – zapraszamy do służby przy ołtarzu Pańskim. Zapisy u księdza proboszcza.