Sakrament święceń

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu posłanie, które nasz Pan Jezus Chrystus powierzył Apostołom, nadal jest spełniane w Kościele aż do końca czasów. Jest to sakrament posługi apostolskiej.

Obejmuje on trzy stopnie: episkopat, prezbiterat i diakonat. Na mocy tego sakramentu niektórzy spośród wiernych naznaczeni niezatartym charakterem stając się świętymi szafarzami zostają konsekrowani i przeznaczeni, aby każdy odpowiednio do swojego stopnia wypełniając w osobie Chrystusa zadania nauczania, uświęcania i kierowania był pasterzem Ludu Bożego. Ponieważ sakrament świeceń jest sakramentem posługi apostolskiej, dlatego też przekazywanie tego daru, należy do biskupów jako następców Apostołów. Zgodnie z tym założeniem szafarzem udzielania sakramentu świeceń jest biskup – konsekrowany i ważnie wyświęcony, to znaczy włączony w sukcesję apostolską.
Kandydaci, którzy rozeznają w sercu powołanie do kapłaństwa, powinni zgłosić się do własnego proboszcza, odbyć rozmowę podczas której duszpasterz udzieli informacji gdzie i kiedy kandydat ma się zgłosić. Wystawi odpowiednią opinię i prześle do właściwego Seminarium Duchownego.