Proboszczowie

Obecny

ks. kan. płk Radosław Michnowski

01.07.2021 –

ks. kan. płk Radosław MICHNOWSKI, ur. 1975 r. Warszawa, wyświęcony 27.05.2001 r., przynależność kanoniczna: Ordynariat Polowy WP, w duszpasterstwie wojskowym od 06.05.2000 r.

2001 – 2002 – kapelan 3. Brygady Zmechanizowanej im. Romualda Traugutta w Lublinie;

2002 – 2003 – kapelan 6. Brygady Desantowo – Szturmowej, 8. Bazy Lotniczej i 13. Eskadry Lotnictwa Transportowego w Krakowie;

2003 – 2006 – kapelan 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Warszawie, 2004 – kapelan Dowództwa Operacyjnego oraz Kompleksu Koszarowego 54 w Warszawie;

2006 – 2010 – kapelan Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni, 2009 – kapelan Morskiej Jednostki Działań Specjalnych FORMOZA;

2010 – kapelan Stałego Zespołu NATO Obrony Przeciwminowej Grupa – 1 (SNMCMG-1);

2011 – kapelan Akademii Marynarki Wojennej, Morskiej Jednostki Działań Specjalnych FORMOZA, Jednostki Wojskowej 2305 Oddział Bojowy B;

2013 – kapelan Stałego Zespołu NATO Obrony Przeciwminowej i ORP Kontradmirał Xawery Czernicki;

2014 – kapelan Akademii Marynarki Wojennej, Jednostki FORMOZA, Jednostki Wojskowej 2305 Oddział Bojowy B, Garnizon Władysławowo, 3. Flotylli Okrętów, Portu Wojennego wraz z poszczególnymi Jednostkami i Ośrodka Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP;

2016 – rezydent Parafii Wojskowej – Tomaszów Mazowiecki/Nowy Glinnik oraz kurs języka angielskiego w Łodzi

2016 – laureat nagrody Buzdygany za przełamywanie schematów oraz walkę z żołnierskim strachem i stresem.

2017 – administrator Parafii Wojskowej w Międzyrzeczu

01 lipca 2017 r. – 30 czerwca 2021 r. – proboszcz Parafii Wojskowej w Żaganiu.

01 lipca 2021 r. – proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu oraz Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej.


Poprzedni

ks. ppłk. Marcin Kwiatkowski
10.2019 – 05.2021

ks. kpt. Krzysztof Ziobro
03.2019 – 10.2019

Ks. kpt. Krzysztof Ziobro urodził się 1980 roku w Rzeszowie.
Święcenia kapłańskie otrzymał w 2006 roku z rąk JE Biskupa Rzeszowskiego Kazimierza Górnego, a następnie pracował w parafiach rzeszowskich.

W 2012 roku podjął posługę w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego.

W 2017 roku pełnił posługę duszpasterską na VI zmianie PKW RSM w Afganistanie.

Dekretem JE ks. biskupa Józefa Guzdka z dniem 1 marca 2019 został ustanowiony Proboszczem Parafii Wojskowej w Zegrzu.

śp. ks. por. Antoni Humeniuk
2016 – 2018

Ks. por. Antoni Paweł HUMENIUK urodził się 3.12.1975 r. w Słubicach. W 2004 r. ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie – Paradyżu. Posługę wikariusza pełnił w parafiach diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej kolejno w parafii: pw. Wniebowzięcia NMP w Przemkowie, pw. Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie, pw. Najświętszego Zbawiciela w Gorzowie Wielkopolskim.

W latach 2006 –2011 kontynuował studia podyplomowe na Papieski Wydziale Teologiczny we Wrocławiu, uzyskując w dniu 3.06.2011 r. tytułu magistra – licencjata.

W roku 2011 uczestniczył kursie dla kapelanów na czas „W” w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

W 2012 r. ukończył studia doktoranckie na Papieski Wydziale Teologiczny we Wrocławiu w zakresie teologii moralnej.

Od dnia 25 sierpnia 2014 r. rozpoczął posługę kapelana w Ordynariacie Polowym WP i dekretem J. E. Ks. Bpa Józefa Guzdka, został skierowany jako wikariusz do parafii wojskowej pw. św. Franciszka w Wałczu. Pełnił tam również funkcję kapelana w Garnizonie Wałcz i Mirosławiec.

Następnie decyzją z dnia 19 sierpnia 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie oraz kapelanem 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

Dekretem z dnia 24 listopada 2015 r. J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany wikariuszem parafii wojskowej pw. św. Agnieszki w Krakowie. Pełni funkcję kapelana wojskowego w następujących jednostkach: 8. Bazie Lotnictwa Transportowego Kraków-Balice, 3. Rejonie Wsparcia Teleinformatycznego SP Kraków-Balice, 1. Regionalnym Ośrodku Dowodzenia i Naprowadzania, 35 Wojskowym Oddziale Gospodarczym oraz 5 Batalionie Dowodzenia Rząska.

4 października 2016 roku decyzją J.E. Ks. Bpa gen. bryg. dr Józefa Guzdka, został mianowany proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła oraz kapelanem jednostek i instytucji wojskowych w Zegrzu.

Ks. por. Antoni HUMENIUK zmarł 22.11.2018 o godz. 18:14 w wieku 42 lat


ks. mjr Kryspin RAK
2013 – 2016

ks. prał. ppłk Waldemar RAWIŃSKI
2011 – 2013

Ur. 16.04.1965r. w Limanowej. Wyświęcony 02.06.1990r. w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Oddelegowany 01.09.1995r. do Ordynariatu Polowego WP. Pełnił posługę wśród żołnierzy w Olsztynie, Górze Kalwarii i na warszawskim Bemowie. Od stycznia 2001 roku pełnił urząd proboszcza kolejno w Dęblinie, Żarach, Nowej Dębie i Orzyszu.

Dwukrotnie brał udział w misjach pokojowych – w Iraku I-VII 2005r. oraz w Afganistanie X 2008 – V 2009r.

W październiku 2008 roku został obdarzony przez Ojca Świętego Benedykta XVI godnością Kapelana Jego Świętobliwości.

Urząd proboszcza Parafii Wojskowej w Zegrzu pełnił od 23.01.2011 do dnia 31.07.2013r.

ks. kan. płk mgr Zenon SURMA
1997 – 2011

Ks. płk Zenon Surma urodził się 22.06.1958 w Długołęce k/Wrocławia. 9 maja 1988 roku ukończył studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu uzyskując tytuł magistra teologii.
Święcenia kapłańskie przyjął 21.05.1988 w katedrze wrocławskiej z rąk J.E. Ks. Kard. Gulbinowicza.
15.06.1993 r. uzyskał tytuł magistra – licencjata z zakresu historii kościoła, a studia doktoranckie na tejże uczelni ukończył w roku 1996. Od 1981 jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.
Posługę w Ordynariacie Polowym WP rozpoczął w 1992. W 1993 został mianowany kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. W 1993 mianowany na stopień kapitana, w 1997 na stopień majora, w 2001 na stopień podpułkownika i w 2006 na stopień pułkownika Wojska Polskiego. W 1995 został Administratorem Parafii Wojskowej pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu.
W 1997 r., 15 czerwca został Proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła w Zegrzu z zadaniem budowy kościoła garnizonowego i kapelanem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi.
W 1996 otrzymał brązowy Medal pamiątkowy „Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych”. Został także odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 1999 otrzymał Medal pamiątkowy Polskiej Wojskowej Służby Krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK – Kryształowym Sercem. Posiada brązowy, srebrny i złoty „Medal za zasługi dla obronności kraju” a od 2009 „Wojskowy Krzyż Zasługi” przyznany przez Prezydenta RP. Posiada także brązowy i srebrny medal „Siły zbrojne w służbie Ojczyzny”. W 2006 r. Delegatem Biskupa Polowego WP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego.
W dniu 1 stycznia 2005 został mianowany przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. Tadeusza Płoskiego Diecezjalnym Ojcem Duchownym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. 29 maja 2007 r. w dniu konsekracji kościoła Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu w dowód uznania za dzieło wybudowania kościoła został mianowany Kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce.
W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane „za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej” wybudowanie w 90 procentach kościoła w Zegrzu ze środków pozabudżetowych).
Posiada także Odznakę Honorową PCK I, II i III stopnia oraz Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca krwi I, II i III stopnia. W 2008 za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa PCK otrzymał Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym samym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił ks. kan. płk Zenona Surmę Medalem Pamiątkowym „Pro Mazovia” – za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, a Rada Miasta Serock uhonorowała medalem „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Minister Zdrowia w 2009 przyznał Odznakę „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla zdrowia narodu”.

Ks. kan. płk Zenon Surma jest honorowym dawcą krwi od 1978. Dotychczas oddał ponad 50 litrów krwi. Podczas swej pracy duszpasterskiej wśród żołnierzy Wyższej Szkole Oficerskiej we Wrocławiu a następnie w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu organizował liczne spotkania na temat honorowego krwiodawstwa.

Dekretem Ks. Bp. Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka z dnia 23 stycznia 2011 r. ks. kan. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy a Dekretem z dnia 19 maja 2011 r. został mianowany dziekanem Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego

ks. ppłk Krzysztof MAJSTEREK
1996 – 1997

ks. kmdr por. Jan MALISZEWSKI
1993 – 1996