Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania udzielany jest młodzieży ze szkoły ponadpodstawowej (obecnie III klasa gimnazjum) należącej terytorialnie lub personalnie do parafii.

Sakrament bierzmowania może przyjąć osoba, która:

  • złoży prośbę o udzielenie sakramentu,
  • regularnie uczestniczy w spotkaniach formacyjnych w parafii oraz uczęszcza na katechizację szkolną,
  • przedstawi odpis aktu Chrztu św.