Święto CSŁiI i 100. lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu

W czwartek 12 września br. z udziałem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka odbyło się święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki połączone z obchodami 100. lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę szkolenie łącznościowców przeniesiono z Warszawy do zegrzyńskich koszar, formując 13 września 1919 roku w Zegrzu Obóz Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności. Na pamiątkę tego wydarzenia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbyły się obchody 100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu. 

W obchodach uczestniczyło wielu zaproszonych gości: m. in. Inspektor Szkolenia DG RSZ gen. dyw. Marek Sokołowski, Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesław Kukuła, Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni gen. bryg. Karol Molenda, Szef Zarządu Kierowania i Dowodzenia P6 Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Robert Drozd, Biskup Polowy WP Józef Guzdek, Senator RP Jan Żaryn, córka Patrona Centrum Zofia Potkowska, Senator RP Konstanty Radziwiłł, rodzice chrzestni sztandaru, lokalne władze samorządowe, byli komendanci i żołnierze ośrodków szkolenia kadr łączności w Zegrzu, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek wojskowych, środowisk kombatanckich, szkół, organizacji, instytucji współpracujących z zegrzyńskim Centrum, dzieci z okolicznych szkół, przedszkoli, uczniowie klas mundurowych oraz okoliczni mieszkańcy.

Obchody rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez delegacje przed tablicami pamiątkowymi mjr. Konstantego Radziwiłła i zasłużonego łącznościowca – patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy.

W tym dniu odbyła się także Msza św. w kościele garnizonowym w Zegrzu, którą odprawił i okolicznościowe kazanie wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. bryg. dr Józef Guzdek w intencji żołnierzy ośrodków szkolenia kadr łączności w Zegrzu. Na koniec uroczystej Mszy Świętej została odsłonięta tablica pamiątkowa i poświęcona przez Biskupa Polowego WP.

W ramach obchodów przeprowadzony został uroczysty apel, a podczas podnoszenia polskiej flagi zespół akrobacyjny „Biało-czerwone Iskry” wykonał przelot „Flaga” nad zebranymi uczestnikami na placu apelowym.

W dniu obchodów minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak przedstawił i podpisał koncepcję tworzenia wojsk cyberprzestrzeni oraz zapowiedział utworzenie nowej Szkoły Podoficerskiej WOT „SONDA” w Zegrzu.

Minister w towarzystwie  Zofii Potkowskiej – córki patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy i najmłodszego żołnierza Centrum odsłonił także pomnik ufundowany w 100-lecie szkolenia kadr łączności w Zegrzu, powstały dla upamiętnienia i oddania hołdu pokoleniom łącznościowców, którzy rozpoczęli służbę i szkolenie w Zegrzu już w 1919 roku. Szef MON odznaczył także Zofię Potkowską Złotym medalem za zasługi dla obronności kraju oraz wręczył odznaczenia resortowe żołnierzom Centrum.

Po odsłonięciu pomnika, ministrowi obrony narodowej zaprezentowana została również Sala Tradycji CSŁiI, gdzie dokonał on wpisu do Księgi Pamiątkowej Centrum i nastąpiła wymiana okolicznościowych ryngrafów.

W ramach obchodów w Centrum odbył się Dzień Otwartych Koszar, w czasie którego wszyscy przybyli mogli uczestniczyć w uroczystościach zgodnie z programem, zapoznać się ze zgromadzonym wojskowym sprzętem bojowym (zaprezentowano m.in.: czołg Leopard, KTO Rosomak WRT, KTO Rosomak Medyczny, ZWD-1, ZWD-2, Radiostację Harris RF 5800 AN/PRC-150 400W, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10AT, moździerz samobieżny M120 Rak), obejrzeć wystawę pt.: „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu”, występy artystyczne przedstawicieli wojskowych klubów (zespół Klubu CSŁiI Telefala, przedstawiciele wojskowych klubów z Przemyśla i Rzeszowa), czy też skosztować wojskowej grochówki. 

W czasie obchodów wystawione zostały także stanowiska promocyjne Straży Ochrony Kolei, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Wojskowego Ośrodka Badawczo-Wdrożeniowego Służby Żywnościowej w Warszawie.

Na okoliczność 100-lecia opracowany został również medal pamiątkowy, Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek pocztowy oraz wykonany został film pt. „100 lat szkolenia kadr łączności w Zegrzu”.

Obchody „100-lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu” były więc szczególnym jubileuszem. Spotkały się pokolenia łącznościowców i była to doskonała okazja do wspomnień, obejrzenia nowoczesnego sprzętu łączności, a także zwiedzania zegrzyńskich koszar.

Te 100 lat to historia rozwoju szkolnictwa łączności w Wojsku Polskim, a współcześnie również informatyki. Zegrzyńskie ośrodki wojskowe wniosły duży wkład w rozwój wojsk łączności i całych Sił Zbrojnych RP, a szkoliło się w nich kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w obchodach z okazji 100. Lecia szkolenia kadr łączności w Zegrzu.