Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020r.

  1. Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy.  Śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca szczególnie teraz w tym trudnym czasie. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem zwłaszcza z najbliższymi w gronie rodzinnym.
  2. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się pomimo zaistniałej sytuacji do zachowania właściwego charakteru i wymiaru tych świąt poprzez wystrój kościoła i przygotowanie liturgii.
  3. W ramach oktawy Wielkanocy jutro przypada drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze święte jak w niedzielę o godz. 9.00, 11.00 i 18.00.
  4. Udział w Mszach św. do 5 osób. Zgodnie z apelami zostańmy w domach i korzystajmy ze środków masowego przekazu.
  5. Przyszłą niedzielę – drugą niedzielę Wielkanocy – będziemy obchodzili jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niedziela ta zainauguruje również Tydzień Miłosierdzia.
  6. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt, dobrego, owocnego i rodzinnego świętowania. Alleluja.