XIV Niedziela Zwykła

  1. Rozpoczął się czas wakacji, urlopów, odpoczynku, który może stać się okazją do pogłębiania relacji z Bogiem przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego, celebrowanie niedzieli i spotkania na Eucharystii, na które wcześniej, z powodu zabiegania, musieliśmy znaleźć czas.
  2. Dzisiaj 04 lipca podczas Mszy św. o godz. 11:00 odbędzie się uroczystość  wprowadzenia na urząd proboszcza naszej Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu ks. ppłk Radosława Michnowskiego. Aktu wprowadzenia dokona delegat Biskupa Polowego ks. ppłk Kryspin Rak – Dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Bardzo serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tym wydarzeniu. Otoczmy osobę i duszpasterską posługę ks. Radosława naszą serdeczną modlitwą.
  3. We wtorek 06 lipca po Mszy św. o godz. 18:00 ks. proboszcz zaprasza Radę Parafialną na spotkanie organizacyjne na plebanii.  
  4. W miesiącach wakacyjnych kancelaria parafialna funkcjonuje normalnie.
  5. Wszystkim wyjeżdżającym życzę, aby wakacje, urlop był miłym i bezpiecznym wypoczynkiem, ale też czasem pełnym dobra i wzrostu duchowego, a wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
  6. W tym tygodniu patronują nam:
    • – we wtorek 6 lipca – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica, patronka dzieł misyjnych w Polsce, założycielka pisma „Echo z Afryki”, animującego ruchy misyjne;
    • – w czwartek 8 lipca – św. Jan z Dukli (ok. 1414-1484), prezbiter, gorliwy duszpasterz i teolog.