Uroczystość Wniebowzięcia NMP i święto Wojska Polskiego 15.08

  1. Przez dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny Kościół przypomina nam, że powołaniem każdego z nas jest zjednoczenie z Bogiem. Dążymy do niego w doczesnym, ziemskim życiu, dlatego podejmujemy różne wyzwania wynikające z naszego powołania, realizowanego na różnych płaszczyznach, wspierani łaską Boga w sakramentach, których szczytem jest Eucharystia. Bóg wzywa nas do nieba, gdzie dla każdego jest przygotowane miejsce od założenia świata.
  2. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowzięcia NMP oraz tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać 101. Rocznicę „Cudu nad Wisłą”, myśląc o naszych Siłach Zbrojnych, o Wojsku Polskim, które dzisiaj ma swoje święto, pamiętając również o kombatantach, weteranach i byłych żołnierzach zawodowych. Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny i Wojska Polskiego, z udziałem pocztu sztandarowego odbędzie się 15 sierpnia o godz. 09:00
  3. W polskiej tradycji z uroczystością Wniebowzięcia NMP jest związany obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż, dlatego przynosimy je przed ołtarz. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej Mszy Świętej.
  4. Dziękuję wszystkim, którzy okazali swoją życzliwość, pomoc i wsparcie naszemu kościołowi garnizonowemu w Zegrzu – czy to przez dobre słowo, czy przez swoją modlitwę, czy przez dar serca czy przez pracę rąk własnych. Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować Panom z Sekcji Obsługi Infrastruktury za naprawę ogrodzenia za plebanią i schodów przed kościołem, Strażakom za wycinkę przewróconego drzewa za plebanią, Panu Jarosławowi, naszemu kościelnemu, za przygotowanie i obsadzenie nadstawki na biurko w kancelarii, moim Przyjaciołom z Żagania i mojemu Tacie za dwudniową harówkę: drenaż parkingu plebanii – a jednak się da, kanał odwodnieniowy rynny przy plebanii i montaż daszków przy bocznych wejściach do kościoła. Wszystkich Was, Waszych bliskich, jak i wszystkich Parafian polecam opiece Matki Bożej podczas środowej nowenny.
  5. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.