Pierwsze wyróżnione

Miało to mieć miejsce kilka tygodni wcześniej, ale życie pisze swoje scenariusze. Tak, jak z tym powiedzeniem: „człowiek planuje, a Pan Bóg drogi krzyżuje”.
Ale widocznie tak miało być. I chyba bardzo dobrze się stało. Ks. Arcybiskup Józef Guzdek – dotychczasowy Biskup Polowy, a obecnie Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego zlecił ks. prał. kan. płk rez. Andrzejowi Dziwulskiemu – diecezjalnemu Ojcu Duchownemu Ordynariatu Polowego ostatnią misję do wykonania i ogłoszenie Jego decyzji.
Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego z dn. 21.01.2021 roku Pani Aneta Grupa została wyróżniona Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w uznaniu zasług za gorliwą posługę duszpasterską, liturgiczną i charytatywną w Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu. Miedzy innymi jako członkini Rady Parafialnej, Zelatorka Koła Żywego Różańca, członkini scholi młodzieżowej, udzielająca się z zaangażowaniem w wiele innych dzieł w życiu Parafii.
Całe życie Pani Anety związane jest z przywróconym przez papieża Jana Pawła II Ordynariatem Polowym i dlatego razem z nim obchodzi swój jubileusz. Ks. Arcybiskup Józef Guzdek – Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego gratulując Pani Anecie wyróżnienia, jednocześnie udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa na dalsze owocne lata życia i pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Na podstawie Dekretu Biskupa Polowego z dn. 21.01.2021 roku Pani Katarzyna Skwira została wyróżniona Krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w uznaniu zasług za owocną posługę liturgiczną i charytatywną w Parafii Wojskowej pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu oraz sumienną pracę w Wojsku Polskim w Garnizonie Zegrze, a także za wieloletnią służbę pełnioną z poświęceniem w ratowaniu ludzi i mienia w strukturach Ochotniczej Straży Pożarnej.
Ks. Arcybiskup Józef Guzdek – Administrator Apostolski Ordynariatu Polowego gratulując Pani Katarzynie wyróżnienia, jednocześnie udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa na dalsze owocne lata życia i pracy dla Boga, Kościoła i Ojczyzny.
Zgodnie z wolą księdza Arcybiskupa aktu dekoracji krzyżem XXX-lecia Ordynariatu Polowego dokonał Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu ks. kan. ppłk Radosław Michnowski.

ks. prał. kan. płk rez. Andrzej Dziwulski