Logo naszej Parafii

Moi Drodzy.

Od 10 sierpnia 2021 roku nasza Parafia Wojskowa pw. św. Gabriela Archanioła w Zegrzu posiada swoje własne, niepowtarzalne logo. Nasz kościół garnizonowy, jak i cała Parafia Wojskowa jest integralną częścią Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej i Garnizonu Zegrze. Chce kultywować wśród wiernych i gości tradycje oraz propagować historię Polskich Łącznościowców. Stąd w symbolice naszego logo wzięły się barwy łączności, znak rozpoznawczy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz nawiązanie do starego symbolu Ordynariatu Polowego WP sprzed 30 lat – czerwona stuła Chrystusa Zmartwychwstałego. Oczywiście nie mogło zabraknąć Patrona naszej parafii – św. Gabriela Archanioła. Logo powoli wchodzi w przestrzeń naszej parafii: jest na tablicy ogłoszeń, w i przed kościołem, umieszczane jest na oficjalnych pismach, jak również wyświetlane w niedzielę przed każdą Mszą św.