Przysięga TSW

Msza Święta w parafii Gabriela Archanioła w Zegrzu przed uroczystą przysięgą przyszłych żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej
Jutro , 5 września na terenie Centrum Łączności i Informatyki na placu apelowym w Zegrzu będzie miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa przyszłych „ Terytorialsów”.
Przez kilkanaście dni szkolenia przygotowywali się do tego szczególnego dnia. W ciągu tych dni musieli nabyć wszystkie podstawowe umiejętności niezbędne dla każdego żołnierza. Zakończeniem trudu szkolenia jest egzamin kończący szkolenie podstawowe tzw. „ Pętla Taktyczna”. A przez kolejne trzy lata będą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności. Po tym czasie osiągną pełną gotowość bojową. Różnią się wiekiem, zainteresowaniami i doświadczeniem zawodowym, ale jednoczy ich wspólny cel – chęć służby dla lokalnej społeczności, poczucie wartości oraz patriotyzm. Dlatego zegrzyńska społeczność wspólnie z nimi uczestniczyła we Mszy św., którą celebrował ks. kan. ppłk Radosław Michnowski, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, proboszcz Zegrzyńskiej parafii, wspólnie z ks. płk rez. Andrzejem Dziwulskim. Msza św. rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Ks. Radosław w okolicznościowym kazaniu zwrócił się do przyszłych żołnierzy dziękując im za uczestniczenie w Eucharystii i zawierzenie Bogu dalszego swojego życia. Służba w wojsku wymaga poświęcenia, bycia w gotowości na stanowisku, jest to także służba wymagająca dysponowaniem fachową wiedzą i umiejętnościami. Mówił ks. Michnowski. Służba to coś więcej aniżeli tylko praca. To nieustanna walka o siebie, innych i o wartości, za które wasi poprzednicy przelali krew i oddawali swoje życie za Ojczyznę . Do takiego zachowania zobowiązują was słowa przysięgi, które jutro uroczyście wypowiecie. Jutro powinny liczyć się tylko słowa przysięgi. Ich sens. Uroczysty akt przysięgi złożony jutro w obecności przełożonych rodziny, kolegów obowiązuje do końca życia. Jest nakazem serca i sumienia.
Z racji pierwszej soboty miesiąca, zgodnie z prośbą Matki Bożej, uczestniczyliśmy w nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.
Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa , wspólnie odśpiewaliśmy pieśń „ My chcemy Boga…” i „ Boże coś Polskę…”

opracowanie: Krystyna Wszołek