Msza z okazji święta CSŁiI 13.09.2021

13 września na pamiątkę powstania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności 1919r. w Zegrzu Centrum Łączności i Informatyki obchodzi swoje święto. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki jest jedynym ośrodkiem w kraju kształcącym od 1919 roku Kadry Łączności a obecnie także informatyki i walki elektronicznej dla potrzeb Wojska Polskiego. Centrum stacjonuje w Zegrzu, a usytuowane jest w części zabytkowego Fortu Zegrze z XIX wieku.
Uroczystości rozpoczęła Msza św., w której uczestniczyli zaproszeni goście Zofia Potkowska , córka Patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł z Małżonką i ks. mjr Tomasz Paszko, Prawosławny Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Zegrzyńscy Łącznościowcy z Komendantem Centrum płk Robertem Kasperczukiem, celebrował ks. kan. ppłk Radosław Michnowski Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, proboszcz zegrzyńskiej parafii.
Ks. Celebrans powitał wszystkich zebranych słowami „Ci wszyscy, którzy sprawie Ojczyzny oddani, służą w wojsku, niech uważają siebie za sługi bezpieczeństwa i wolności narodów ”.
Zebraliśmy się dzisiaj, powiedział na wstępie ks. Proboszcz, w naszej garnizonowej świątyni, aby dziękować Panu Bogu za te wszystkie lata istnienia i ofiarnej służby. Zebraliśmy się również po to by w skupieniu uczestniczyć w uroczystej Mszy św. w intencji żyjących i zmarłych żołnierzy i pracowników tworzących naszą wojskową Rodzinę – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Szkoły Podoficerskiej SONDA, ale i tych, których służba i ofiara życia była związana z tym miejscem – mam na myśli naszego Patrona gen. bryg. Heliodora Cepa, zasłużonego łącznościowca i mjr. Konstantego Mikołaja Radziwiłła.
Ta nasza uroczystość powinna być dla nas czasem świętowania, ale i pogłębienia refleksji nad tym, co już było, jest i będzie, mówił podczas homilii ks. Proboszcz. Aby uświadomić sobie, czego oczekuje od nas dzisiaj Ojczyzna i Naród.
Ks. Dziekan zacytował słowa bpa Władysława Bandurskiego, „służba wojskowa kapłaństwem jest”.
Na zakończenie Eucharystii ks. Tomasz Paszko złożył, na ręce Komendanta życzenia dla zegrzyńskich łącznościowców, od Arcybiskupa Jerzego Pańkowskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego i odmówiliśmy modlitwę, którą poprowadził ks. mjr Tomasz Paszko .
Na zakończenie Mszy św. ks. Proboszcz wręczył Komendantowi Centrum płk Robertowi Kasperczukowi statuetkę św. Gabriela Archanioła – pierwszego „Łącznościowca”, aby wypraszał wszelkie łaski i otaczał opieką. Komendant, wręczył ks. Proboszczowi Radosławowi Michnowskiemu i ks. mjr Tomaszowi Paszko – Prawosławnemu Dziekanowi WOT ryngrafy z logo Centrum.
Mszę św. zakończyła melodia utworu „Śpij kolego” i odśpiewaliśmy wspólnie pieśń „ Boże coś Polskę”.

GALERIA

opracowanie: Krystyna Wszołek