Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Zanim podczas Mszy św. 18 września dzieci przystąpią do Komunii św. i przyjmą Ciało Pana Jezusa, należy aby wyrzekły się zła oraz złożyły wyznanie wiary. Zaraz po ich urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla nich o łaskę chrztu świętego i zobowiązali się, że wychowają je w wierze i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. W dniu 16 września po Mszy św. o godz. 18:00 nadeszła właśnie ta chwila, aby dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej w naszym kościele, same wyznały wiarę i wyrzekły się zła. Uczyniły to przy zapalonej świecy paschalnej, od której kiedyś ich ojcowie zapalili dla nich świecę chrzcielną.

GALERIA