Wprowadzenie na urząd proboszcza ks. Krzysztofa Ziobro