Apostolat Margaretka

Apostolat Margaretka powstał w Kanadzie w 1981 roku, w celu wspierania kapłanów w ich posłudze i życiu duchowym.

W Polsce margaretki pojawiły się około 2000 roku, jako oddolna inicjatywa osób świeckich. Powstanie Apostolatu modlitwy za kapłanów Margaretka jest odpowiedzią na znaki czasu, jest odczytaniem natchnień Ducha Świętego we współczesnym Kościele.

Jest to odpowiedź na zaproszenie Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. /Mt 9,37n/

Cele Apostolatu Margaretka:

  • modlitwa w intencji kapłanów oraz jej promocja w Kościele,
  • wspieranie powołań do kapłaństwa i życia zakonnego,
  • troska o jedność i wspólnotę między kapłanami i świeckimi,
  • pogłębianie miłości do Kościoła

Jako symbol Apostolatu wybrano margaretkę, czyli polny kwiat. Margaretka ma siedem płatków, które oznaczają dni tygodnia. Siedem osób otacza modlitwą konkretnego kapłana, każda z nich wybiera jeden dzień tygodnia, w którym modli się za księdza, w najbardziej dogodny dla siebie sposób.

08 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, na zakończenie Mszy św. do członków Apostolatu Margaretka modlącego się za kapłanów posługujących w naszej wojskowej świątyni, po uroczystym ślubowaniu zostało przyjętych 11 osób.

Członkinie Apostolatu Margaretka modlą się, z inicjatywy P. Grażyny Jóźwiak, za pierwszych kapłanów posługujących w naszej parafii już od 15 września 2012 roku.