Nowy szpital w Legionowie

Moi Drodzy.
Zostałem upoważniony przez Pana Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka do powiadomienia Was o ważnej sprawie, a mianowicie otwarciu w drugiej połowie stycznia 2022 roku nowego Szpitala w Legionowie przy ulicy Zegrzyńskiej 8 – filii renomowanego Wojskowego Instytutu Medycznego. Szpital ten został zbudowany z inicjatywy Ministra Obrony Narodowej.
Pan Minister Mariusz Błaszczak wystosował do Was pismo informacyjne, którego tekst przytaczam poniżej (skan pisma pod tekstem):

„…Po nieco ponad dwóch latach od rozpoczęcia tej oczekiwanej przez Mieszkańców Powiatu Legionowskiego inwestycji mogę z radością i dumą przekazać dobrą wiadomość, że każda osoba, która będzie potrzebowała pomocy medycznej, będzie mogła na nią liczyć w szpitalu przy ul. Zegrzyńskiej 8.
Na pacjentów czeka w pełni wyposażona izba przyjęć, czynna przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, a także sześć oddziałów specjalistycznych: chirurgiczny z trzema salami operacyjnymi, chorób wewnętrznych, ginekologiczny, kardiologiczny, okulistyczny oraz oddział intensywnej terapii. Pacjent, który będzie wymagał dalszego leczenia w innych specjalnościach, zostanie przyjęty w szpitalu „matce”, czyli przy ul. Szaserów w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba WIM. Kadrę medyczną legionowskiego szpitala będą stanowić lekarze i pielęgniarki Wojskowego Instytutu Medycznego oraz dodatkowi specjaliści, pozyskani do pracy w nowej lecznicy. Co ważne, otwierany w styczniu 2022 roku szpital utrzyma także personel oraz funkcje wypełniane dotąd przez Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską w Legionowie. Pacjenci przyzwyczajeni do korzystania z usług legionowskiej przychodni wojskowej odnajdą swoich dotychczasowych lekarzy w nowej placówce, która zaoferuje funkcje zarówno przychodni jak i szpitala w jednej, zintegrowanej placówce.
Koszt budowy i wyposażenia nowego szpitala z funkcjami przychodni specjalistycznej został w całości pokryty przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut Medyczny o ustalonej renomie jest gwarantem wysokiej, jakości usług medycznych, które będą świadczone w Legionowie…”