Pomagamy Pani Celinie

Święty Paweł w liście do Galatów pisze: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”. We wtorek, 11 stycznia, spłonęło mieszkanie Członkini naszej Wspólnoty parafialnej, Jednej z nas. Mając świadomość tego, że sama nie zdoła wyremontować mieszkania i że cały czas to mieszkanie się wyziębia i nabiera wilgoci, co również wpływa na sąsiednie lokale mieszkalne – ogłaszam zbiórkę do puszek ofiar, którą przeprowadzimy w przyszłą niedzielę, 23 stycznia, po każdej Mszy św., na rzecz Pani Celiny. Chcemy kupić i wstawić okna, wymyć, zagruntować i pomalować ściany. Można również od dzisiaj wpłacać ofiary na konto parafii Pekao SA 81 1240 6117 1111 0011 0757 3936 z dopiskiem: „dla Celiny”. Ja Wam, moi Drodzy, obiecuję, że zebraną do puszek kwotę podwoję ze swoich prywatnych oszczędności. Jeśli ktoś chce podjąć inną formę pomocy przez przyniesienie wałków malarskich, gruntu, farby, bo na przykład zostały po remoncie, można to zrobić przynosząc je do kościoła. Dziękuję za zgłaszanie się już chętnych Parafian do prac remontowych. Oczekujemy wszelkich przejawów pomocy.