Akcja „Pomagamy Pani Celinie” podsumowanie

Święty Paweł w liście do Galatów pisze: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, jeżeli w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze”.

Jak wiecie, we wtorek, 11 stycznia, spłonęło mieszkanie Członkini naszej Wspólnoty parafialnej, Jednej z nas. Mając świadomość tego, że sama nie zdoła wyremontować mieszkania i że cały czas to mieszkanie się wyziębia i nabiera wilgoci, co również wpływa na sąsiednie lokale mieszkalne – ogłosiłem zbiórkę do puszek ofiar, którą przeprowadziliśmy w niedzielę, 23 stycznia, po każdej Mszy św., na rzecz Pani Celiny. Część z Was, moi Drodzy, skorzystało z wpłat na konto parafii lub składało swoje ofiary w zakrystii, za co również serdecznie dziękuję.

Za zebrane pieniądze chcemy przede wszystkim kupić i wstawić okna, aby zabezpieczyć mieszkanie i sąsiadów przed skutkami zjawisk atmosferycznych.

Jak Wam, moi Drodzy, obiecałem tak też zrobiłem, że zebraną do puszek kwotę podwoiłem ze swoich prywatnych oszczędności.

W rezultacie, powiem, że przekroczyło to moje wszelkie wyobrażenia, zliczając wszystkie ofiary udało nam się zebrać, na dzień 26.01.2022, na rzecz Pani Celiny kwotę: 9. 902,32 PLN

ofiary ze zbiórki do puszek z dn. 23.01.2022
ofiary składane na konto parafialne
dowód wpłaty ofiar składanych w zakrystii
moja wpłata, zgodnie z umową, podwojona kwota ofiar złożonych do puszek