Środa Popielcowa – Dzień Solidarności z Ukrainą

Wezwanie do postu, które płynie z nawoływania proroka Joela, jest przynagleniem, by wrócić do Boga. Motywem postu jest niezmienne przekonanie o miłości i litości Boga, który oczekuje na otwarcie ludzkiego serca obciążonego grzechem. Dziś nasze głowy zostały posypane popiołem, co oznacza, że uznajemy swoje winy, rozpoznajemy swoje grzechy i szczerze żałujemy za nie przed Bogiem. Kościół wypracował przez wieki środki pomocne do wewnętrznej przemiany człowieka. Są nimi: post, jałmużna i modlitwa. Trzy podstawowe relacje człowieka: do siebie, do drugich i do Boga, decydują o jego wartości i bogactwie. Post, modlitwa i jałmużna są pomocą, aby te relacje uzdrowić, uporządkować i umocnić.
Dzisiejsza Środa Popielcowa miała szczególny charakter. W związku z inwazją rosyjską na Ukrainę, która jest niedopuszczalnym i haniebnym akt barbarzyństwa, skierowanym wobec suwerenności i niezależności niepodległego państwa, na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Przewodniczącego Episkopatu Polski i Biskupa Polowego WP tegoroczna Środa Popielcowa była obchodzona w Kościele w Polsce, jako dzień postu i modlitwy w intencji pokoju oraz solidarności z Ukrainą.
Również nasza Wspólnota parafialna w łączności ze wszystkimi kościołami i parafiami w Polsce zanosiła gorące błagania w intencji pokoju, a także w intencji Ukraińców, by Pan pokrzepił ich serca w obecnej dramatycznej sytuacji. Naszą modlitwę zakończyliśmy odśpiewaniem Suplikacji w intencji pokoju na Ukrainie i w naszej Ojczyźnie.
Zgodnie z poleceniem Biskupa Polowego WP przeprowadziliśmy w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową zbiórkę ofiar, jednak nie do puszek, lecz całą niedzielną i dzisiejszą tacę przeznaczyliśmy na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Dzięki Waszej – moi Drodzy – ofiarności przekazaliśmy do Caritas Ordynariatu Polowego kwotę: 8.984,83 PLN