Życzenia Wielkanocne

„Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie, więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że przaśni jesteście.
Chrystus, bowiem został złożony w ofierze, jako nasza Pascha.
Tak, przeto odprawiajmy nasze święto nie przy użyciu starego kwasu, kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.”
/1 Kor 5,6b-8/

Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego pragnę złożyć wszystkim Parafianom najserdeczniejsze życzenia, niech światło Tego, który zwyciężył piekło, śmierć i szatana rozprasza ciemności serc, blaskiem swej chwały i mocy obdarzając hojnie łaskami. Niech Prawda, Pokój i Miłość, które przynosi nam w darze stają się codziennością.
Niech czas Paschalnego Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas iście osobowym spotkaniem z Synem Człowieczym, a radość płynąca z głębokiego oraz pełnego wiary, nadziei i miłości przeżycia wydarzeń wielkanocnych zamieszka w naszych sercach i rodzinach na chwałę Bożą.
Życzę Wam moi Drodzy, aby jak napisał św. Paweł, Wasze życie zawodowe i prywatne było budowane nie na złości i przewrotności, ale na czystości i prawdzie.

ks. płk Radosław Michnowski – proboszcz

Na moje ręce dla wszystkich Parafian wpłynęły życzenia od:

Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka
Poseł na Sejm RP Pani Dominika Chorosińska
Poseł na Sejm RP Pan Jan Grabiec
Biskupa Polowego WP Wiesława Lechowicza
Starosty Legionowskiego Pana Sylwestra Sokolnickiego
Wójta Wieliszewa Pana Pawła Kownackiego
Burmistrza Serocka Pana Artura Borkowskiego
Dziekan Inspektoratu Wsparcia SZ ks. płk Kryspin Rak
Dziekan Wojsk Specjalnych ks. płk Piotr Sroka
Dowódca Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód płk Mirosław Postołowicz
Dowódca 10. ŚBOT płk Piotr Hałys
Dowódca 11. Batalionu dowodzenia ppłk Ireneusz Mika
Komendant WKU Żagań płk Dariusz Kląskała
Kierownik Ekspozytury SKW w Zegrzu
Prezes ZŻWP ŻAGAŃ ppłk rez. Mieczysław Kupczyk
Szkolna Wspólnota Salezjańska w Legionowie