Uroczystość I Komunii świętej 14.05.2022

14 maja w sobotę odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Msz św. i cała uroczystość odbyła się w modlitewnej atmosferze, pełnej zadumy i radości wynikającej ze spotkania z Jezusem ukrytym w Chlebie Eucharystycznym. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz płk Radosław Michnowski w koncelebrze z ks. płk rez. Andrzejem Dziwulskim.
Dzieci pierwszokomunijne podczas Mszy św. czytały lekcje, śpiewały psalm i złożyły dar ołtarza. Razem ze scholą śpiewały pieśni eucharystyczne.
Niewiele dni w życiu chrześcijanina jest tak ważnych jak dzień Pierwszej Komunii Świętej i Biała Niedziela.
Dzieci przez kilka lat „wędrowały” razem z rodzicami do Pana Jezusa do Kościoła. Ale dopiero dziś zgromadziły się na Świętej Wieczerzy, aby pokrzepić się Słowem Bożym i Chlebem Eucharystycznym. Usłyszały te same słowa, które mówił Jezus do apostołów w Wieczerniku, gdy Kapłan udzielał im Komunii św.
Dziś wy przyjęliście Pana Jezusa pod postacią Chleba Eucharystycznego, mówił do dzieci ks. Radosław Michnowski. Ten dzień będziecie pamiętały przez całe życie i pozostawi niezatarty ślad w waszych sercach i duszach. Umocnieni Bożymi darami będziecie wkraczać w nowe wyzwania kolejnych dni i lat i dawać świadectwo wiary w Zmartwychwstałego Pana. Swoją wdzięczność za niezwykły dar, jaki otrzymaliście od Boga, Chleb Eucharystyczny, pokarm na drogę życia wiecznego, okażecie najlepiej Panu Jezusowi starając się często przyjmować Go po postacią Chleba.
Celebracja Pierwszej Komunii Świętej przeciąga się na cały tydzień. Przez cały tydzień dzieci uczestniczą we Mszy św. Przychodzą w strojach komunijnych, które przeważnie są białe, stąd nazwa Biały Tydzień.

K. Wszołek