Lipcowe nabożeństwo fatimskie 13.07.2022

W środę, 13 lipca, w rocznicę trzeciego objawienia w Fatimie, podczas wspólnej modlitwy Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Mszy św. i nabożeństwie fatimskim, w procesji wokół kościoła odmawiając tajemnice Różańca św. modliliśmy się, aby przez ręce Niepokalanej przedstawić Bogu nasze dziękczynienia, błagania, niepewności i pokorne prośby.
Mszę św. odprawił proboszcz zegrzyńskiej parafii ks. płk Radosław Michnowski. Modlitwę różańcową prowadziły członkinie Kół Żywego Różańca.
Matka Boża objawiła się dzieciom w lipcu i zleciła im przekazanie ludzkości swego zatroskania spowodowanego bezbożnością i demoralizacją ludzi. Ostrzegła, że jeżeli się nie nawrócą, nastąpi straszliwa kara.
Podczas objawień Maryja przekazała dzieciom trzy tajemnice, które przez następne lata były wyjawiane przez Łucję.
Pierwsze z nich jest wciąż aktualne. Maryja wzywała do nawrócenia grzeszników i była szczególnie zatroskana o sytuację na świecie, o brak pobożności. Jasna Pani przyszła, by ostrzec świat przed skutkami, grzechu, przed karą, którą przygotował Bóg. Tego dnia w wizji, zabrała dzieci do piekła, by pokazać im ogrom cierpienia, który czeka na wszystkie dusze, które nie podporządkują się Bożym nakazom. Matka Boża prosiła ich: „ Kiedy odmawiacie różaniec, po każdym dziesiątku, modlitwy różańcowej mówcie:” O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
Maryja tłumaczyła pastuszkom jak ratować dusze grzeszników, że „Jezus chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwa do mego Niepokalanego Serca, a jeśli się to zrobi, to wielu przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie”. Przekazała dzieciom także inną tajemnicę. Podkreśliła w niej jak ważne jest zabieganie o pokój we współczesnym świecie. Zwracała się do dzieci ze szczególną prośbą o modlitwę w intencji Rosji. Podkreśliła, że tylko przez Jej Niepokalane Serce i przez ustanowienie w Kościele nabożeństwa pięciu kolejnych Pierwszych Sobót Miesiąca, wraz z Komunią św. wynagradzającą, jest jeszcze szansa na pokój na świecie, jedynym ratunkiem dla wszystkich grzeszników jest zadośćuczynienie za grzechy i nawrócenie.
Maryja zapowiedziała także, że jeśli ludzie się nie opamiętają, jeśli nie zaczną wierzyć, na świat przyjdzie głód i kolejna wojna, jeszcze gorsza niż ta, która obecnie trwała. Zapowiedziała także prześladowania chrześcijan i Ojca Świętego, który będzie miał wiele do cierpienia.
Trzecią tajemnicę Maryja przekazała dzieciom. Była ona strzeżona przez wiele lat, przedstawił ją dopiero w 2000 roku Jan Paweł II. Dziś wiemy, że ma ona charakter proroczej wizji, która wypełniła się kilkadziesiąt lat później.
W wizji trzeciej tajemnicy dzieci ujrzały Anioła trzymającego w lewej dłoni ognisty miecz, który wyrzucał języki ognia, zdawało się, że podpalą cały świat, jednak od popalenia chronił blask Jasnej Pani.
Anioł po chwili pokazał prawą ręką na ziemię i powiedział:” Pokuta, Pokuta, Pokuta”. Po chwili ujrzały biskupa w bieli – miały poczucie, że jest to Ojciec Święty. Biała postać przechodziła przez zrujnowane miasto, modląc się za dusze zmarłych, których spotkał na drodze.
Lipcowe zjawienie się Maryi można uznać za najważniejsze. Treść tych objawień nazywa się często tajemnicą fatimską.
Maryja przekazała dzieciom obietnicę pokoju na całym świecie, który według Jej wskazówek ma się zamykać w modlitewnych błaganiach odmawianych na dziesiątkach różańca. Pokój – to także zaniechanie wszelkich wojen, zwracania się do naszego Niebieskiego Ojca w niebie o nawracanie grzeszników i przypominanie wiernym o objawieniach w Fatimie.
„ Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza, gdy będziecie ponosić ofiary: „O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i za zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi.
W tym roku trzecie objawienie w Fatimie nabiera szczególnego charakteru ze względu na sytuację na całym świecie i i aktualne wydarzenia w Ukrainie i Rosji.

opracowanie i foto: Krystyna Wszołek