Sierpniowe nabożeństwo fatimskie 13.08.2022

Dzisiaj Msza św. , nabożeństwo fatimskie oraz modlitwa różańcowa ofiarowane były za dusze , za które niema się komu modlić. Mszy św. i nabożeństwu przewodniczył ks. płk rez. Andrzej Dziwulski. Rozważania prowadziły Członkinie Kół Żywego Różańca.
W dniu 13 sierpnia 1917 r., podczas czwartego objawienia dzieci nie mogły być na Cova de Iria, ponieważ zostały uprowadzone przez administratora Ourem, który chciał siłą wydostać od nich tajemnice objawień, zresztą bezskutecznie.
14 lub 15 sierpnia ( istnieje niepewność co do daty objawienia ), Łucja Franciszek przebywali w miejscowości Valinhos u wuja i tam, jak poprzednio w Cova da Iria, dzieci ujrzały Matkę Bożą nad podobnym lecz trochę większym drzewem haslowatego dębu. Jak poprzednio, była Ona zapowiedziana przez odblask światła.
Maryja przypomniała dzieciom o praktykowaniu umartwień i modlitwie w intencji grzeszników , ponieważ wiele dusz idzie do piekła, bo nie miały nikogo, kto by się za nie modlił i czynił ofiary na ich intencję.
Gdy Łucja zapytała co maja zrobić z pieniędzmi , które ludzie zostawili w Cova de Iria, Maryja poleciła im przeznaczyć pieniądze na święto Matki Bożej Różańcowej i na budowę kaplicy.
Treść kolejnego objawienia, udział we Mszy św. i nabożeństwie fatimskim pomogą nam w doskonaleniu swojego życia na wzór Matki Bożej , która przekazała całemu światu orędzie zachęcające do modlitwy, zwłaszcza różańcowej, a także rozważania kolejnych tajemnic różańcowych.

opracowała: K. Wszołek