XXIV Niedziela Zwykła 11.09.2022

  1. Dziś dwudziesta czwarta niedziela zwykła w ciągu roku. Początek Kwartalnych dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Rozpoczyna się Tydzień Wychowania. W naszej modlitwie będziemy prosili Boga o wzrastanie w świętości dla dzieci i młodzieży, a dla wychowawców i rodziców, aby byli dla swoich dzieci przykładem wiary, nadziei i miłości do Boga i Kościoła.
  2. We wtorek, 13 września, zapraszam na obchody święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, które rozpoczną się uroczystą Mszą św. w naszym kościele o godz. 09:00
  3. Również we wtorek zawierzamy Maryi – Matce Bożej Fatimskiej nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. Nabożeństwo fatimskie odbędzie się po Mszy św. o godz. 18.00
  4. W środę 14 września święto Podwyższenia Krzyża świętego. Msza św. o godz. 18:00
  5. Środa, 14 września, z inicjatywy Rady Konferencji Episkopatów Europy, został ustanowiony Dniem Modlitw za Ukrainę. Jego celem jest wspieranie duchowe dla walczących o wolność i niepodległość Ukraińców, okazanie solidarności z cierpiącymi ofiarami rosyjskiej agresji, wołanie o sprawiedliwy pokój, uwrażliwienie wspólnoty międzynarodowej na kwestię pomocy uchodźcom wojennym oraz modlitwa o nawrócenie i opamiętanie dla sprawców napaści.
  6. W czwartek, 15 września, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Bolesną. Tym liturgicznym obchodem Kościół upamiętnia cierpienie Maryi i Jej udział w męce Zbawiciela.
  7. W sobotę, 17 września, przypada kolejna rocznica zbrojnej napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Tego dnia w sposób szczególny będziemy się modlić za wszystkich, którzy zginęli w obronie naszej Ojczyzny.
  8. Pierwsza Komunia Święta w roku 2023 odbędzie się w sobotę 6 maja o godz. 11:00 Zgodnie z ustaleniami jakie zapadły podczas mojego spotkania z Proboszczem z Woli Kiełpińskiej, do końca września przyjmuję zapisy dzieci z Rodzin wojskowych, służb mundurowych, pracowników RON oraz z naszego zegrzyńskiego osiedla. Pozostałe dzieci z rodzin cywilnych spoza osiedla proszone są o dostarczenie zgody od swojego proboszcza. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w niedzielę 02 października po Mszy św. o godz. 11:00
  9. Wszystkim jubilatom i solenizantom najbliższego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości i mocy Pana w codziennym życiu, posłuszeństwa Jego słowu oraz nieustannego dawania świadectwa przynależności do Boga i Kościoła.