Pierwsza taka Przysięga w Krośnie Odrzańskim

10 lutego w przeddzień przysięgi wojskowej żołnierzy, w kościele garnizonowym pw. św. Marcina z Tours sprawowana była Msza św., której przewodniczył Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej ks. płk Radosław Michnowski w koncelebrze z proboszczem ks. ppłk Janem Zapotocznym, kapelanem 152 blp OT ks. ppor. Marcinem Majewskim oraz ks. Krzysztofem Forysiem rezydentem parafii w Słońsku.

Dzień później, 11 lutego, placu św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim 140 żołnierzy złożyło przysięgę. Zasilą oni dwie jednostki wojskowe: 17. Wielkopolską Brygadę Zmechanizowaną oraz 12. Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej. To pierwsza taka podwójna przysięga. 

Kandydaci na żołnierzy najpierw przeszli dwutygodniowe szkolenie. Żołnierskich podstaw uczyli się  pod okiem doświadczonej kadry instruktorów.

Oprócz przemówień i wspomnianej przysięgi wręczono, również indywidualne odznaczenia. Na koniec uroczystości złożono kwiaty pod Pomnikiem Obrońców Narodu, a przez plac św. Jadwigi Śląskiej przemaszerowała defilada, którą prowadziła orkiestra wojskowa z Żagania. Po oficjalnej części uroczystości mieszkańcy Krosna Odrzańskiego oraz przyjezdni mogli z bliska obejrzeć sprzęt wojskowy oraz zjeść wojskową grochówkę. 

tekst i fot.: szer. Wioletta Wolska