WRĘCZENIE PATENTÓW OFICERSKICH 04.03.2023

W sobotę 4 marca w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 190 żołnierzy rezerwy otrzymało patenty oficerskie – symbol zaszczytu i bycia oficerem Wojska Polskiego. Wśród nich jest jedenastu księży rzymskokatolickich, dwóch ewangelickich i trzech prawosławnych.
W uroczystości uczestniczył Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego kadm. Jarosław Wypijewski, Dyrektor Departamentu Kadr MON Gabriel Brańka, Inspektor Rodzajów Wojsk DG RSZ gen. dyw. Sławomir Owczarek, Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. Tomasz Dominikowski, przedstawiciele duchowieństwa oraz przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji MON.

Patenty oficerskie podpisane przez Prezydenta RP wraz z listami gratulacyjnymi wręczył żołnierzom rezerwy Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN kadm. Jarosław Wypijewski wraz Dyrektorem Departamentu Kadr MON Panem Gabrielem Brańką.

Po rozdaniu patentów odbyła się uroczysta Msza św. przed promocją oficerską. Proboszcz parafii zegrzyńskiej ks. płk Radosław Michnowski, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, przywitał Wikariusza Generalnego, zastępcę Biskupa Polowego ks. płk Kryspina Raka, zaproszonych gości, przyszłych oficerów i wszystkich zebranych.

W homilii ks. płk Radosław Michnowski, powiedział, że mało, który z zawodów wymaga tak wszechstronnego przygotowania i tak stałego i silnego opanowania jak służba oficera. – Jednym z pierwszych nakazów jest dla oficera obowiązek stałego doskonalenia się. Oficer ma być wzorem rycerza i gentelmana, musi posiadać zarówno wykształcenie fachowe, jak i ogólne. Od oficera nie wymaga się by „błyszczał” jak dawniej, natomiast musi on świecić przykładem na każdym polu, w każdej okoliczności. Żołnierzem i Oficerem jest się przez całe życie, a nie bywa nimi od święta! – przekonywał kapelan

Na zakończenie Mszy św. ks. płk Kryspin Rak zwrócił się do przyszłych oficerów, przekazał życzenia od Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza, podziękował im za udział w Eucharystii.

tekst i foto: szer. Wioletta Wolska