Święto 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

  • Z okazji ósmej rocznicy utworzenia 26. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zegrzu odbyły się okolicznościowe uroczystości. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą sprawowaną przez Ks. płk Zenona Pawelaka w intencji Żołnierzy, pracowników i ich rodzin, oraz w intencji zmarłych żołnierzy i pracowników 26. WOG-u. Na początku Eucharystii ks. kpt. Krzysztof Ziobro odczytał życzenia Biskupa Polowego WP Józefa Guzdka i przekazał komendantowi 26. WOGu. Homilię wygłosił proboszcz zegrzyńskiej Parafii Wojskowej, ks. kpt. Krzysztof Ziobro. W koncelebrze wziął także udział ks. ppłk Sławomir Gadowski – proboszcz Parafii Wojskowo – Cywilnej w Ostrowi Mazowieckiej – Komorowie. Na zakończenie Mszy Świętej kapelani wręczyli pamiątkowe ryngrafy w podziękowaniu za zabezpieczenie Parafii Wojskowych przez Wojskowy Oddział Gospodarczy. W południe w klubie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki zgromadzili się żołnierze i pracownicy wojska wykonujący zadania w 26. WOG, dowódcy jednostek będących na zaopatrzeniu 26. WOG,  przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych oraz sympatycy i przyjaciele. Komendant płk Grzegorz Gotowicz przywitał zaproszonych gości, nakreślił rys historyczny oraz wyzwania na najbliższy czas. Wręczono wyróżnienia, odznaki pamiątkowe i okolicznościowe nagrody. Spotkanie zakończył wspólny poczęstunek.