Wielki Czwartek 06.04.2023

Wielki Czwartek to święto ustanowienia przez Jezusa, podczas Ostatniej Wieczerzy, sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy obchody Triduum Paschalnego. Po Eucharystii najświętszy Sakrament przeniesiony zostaje do kaplicy adoracji. Do późnych godzin wieczornych odbywa się czuwanie przy Sakramencie.
Pierwszy raz w naszym kościele Wielki Czwartek połączony został z rocznicą Pierwszej Komunii Świętej.
Na zakończenie Mszy Świętej przedstawiciele rady parafialnej oraz dzieci i ich rodziców obchodzących tego dnia rocznice pierwszej komunii świętej wręczyli kwiaty księżom jako wyraz wdzięczności za posługę w naszej parafii.