Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2023

We wszystkie ważniejsze rocznice narodowe modlitwa w intencji Ojczyzny jest naszą potrzebą i obowiązkiem. Najwłaściwszą jej formą jest Msza św. celebrowana w tej intencji we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny. Ta wyjątkowa dla mieszkańców Zegrza i okolic odbyła się o godz. 09:00 w kościele garnizonowym usytuowanym na terenie zegrzyńskiego osiedla.
Jak wspomniał na początku kazania ksiądz dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej proboszcz tutejszej parafii: „Jakże w ten wspaniały dzień nie spojrzeć na tych, którzy tworzyli nasz naród. Którzy przez pokolenia życiem, pracą, modlitwą, odniesieniem do Boga, męstwem sprawiali, że oto my teraz , w dwudziestym pierwszym wieku, możemy być na tej ziemi. Możemy być wolni”.
11 listopada 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. Stało się to głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej.
Nieodzownie związane ze świętowaniem odzyskania niepodległości przez Polskę są nasze symbole narodowe. Należą do nich barwy narodowe, flaga i godło państwowe oraz hymn. Dlatego 11 listopada wszędzie powiewają biało-czerwone flagi, a w wielu instytucjach i domach słychać „Mazurka Dąbrowskiego”. W naszym garnizonowym kościele również został odśpiewany cały hymn w towarzystwie kompanii honorowej, pocztu chorągwianego, które wystawił Batalion Dowodzenia WOT, przedstawicieli wojska oraz parafian.
Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, wołał: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!”, a św. Jan Paweł II dodawał: „Miłość ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice”, dlatego w 105. rocznicę odzyskania wolności, wdzięczni za wymodlone przez pokolenia odrodzenie naszej ojczyzny, ksiądz proboszcz Radosław Michnowski powierzył sprawy Polski Bożej Opatrzności. Niech nasze państwo będzie zawsze wspólnym dobrem obywateli, każdego i każdej z nas, niech będzie szczególnym dobrem przyszłych pokoleń. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

tekst i foto: kpr. rez. Wioletta Wolska