Święto Batalionu Dowodzenia WOT 22.11.2023

Decyzją Ministra Obrony Narodowej dnia 22 marca 2023 r. Batalion Dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej przyjął dziedzictwo i tradycje Batalionu „Czata 49”, oraz nadano imię patrona ppłk. Tadeusza Runge ps. „Witold”.
W związku z tym, 22 listopada br., w dzień urodzin Patrona, który to dzień jest oficjalnym dniem święta jednostki, uroczystości rozpoczęły się apelem w klubie CSŁiI, gdzie oprócz nadania wyróżnień i odznaki pamiątkowej żołnierzom, Dowódca bdow WOT ppłk. Piotr Osiński przybliżył zebranym zadania i historię tworzenia batalionu.
Po zakończonej zbiórce, wszyscy zebrani żołnierze oraz zaproszeni goście udali się do kościoła garnizonowego w Zegrzu. Przed rozpoczęciem Mszy św. nastąpiło odsłonięcie tablicy umieszczonej wewnątrz kościoła, w kaplicy św. Jana Pawła II, która upamiętnia przyjęcie tradycji i nadania patrona Batalionowi Dowodzenia WOT, a którą w całości ufundowały wnuki Tadeusza Runge: pani Joanna Marta Runge – Lissowska i pan Maciej Runge. Uroczystego osłonięcia dokonał Dowódca bdow WOT ppłk Piotr Osiński wraz z wnuczką Patrona Joanną Martą Runge – Lissowską. Poświęcenia tablicy dokonał dziekan WOT ks. płk Radosław Michnowski.
Uroczysta Msza święta w intencji kadry, żołnierzy i pracowników RON batalionu odbyła się z udziałem orkiestry wojskowej , pocztu chorągwianego i kompani honorowej.
„W Ewangelii św. Łukasza o pomnażaniu powierzonego nam dobra i w obronie najwyższych wartości trzeba podejmować maksymalne ryzyko” – zwrócił się do obecnych ksiądz dziekan płk Radosław Michnowski. „Należy odrzucić bierność i lęk. Nie wolno zachować się na wzór sługi, który otrzymawszy minę schował ją w chustce. Za brak odwagi i zaniechanie starań, aby pomnożyć powierzone mu dobro, został nazwany sługą złym, gnuśnym i nieużytecznym”.
Dlatego – mówił ks. Radosław – prośmy gorąco Boga, aby każdy oficer, żołnierz i pracownik wojska mógł powtórzyć za wybitnym generałem Władysławem Sikorskim: „…moje intencje i zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest Wolna, sprawiedliwa Polska”, której chcę służyć z pełnym oddaniem i pełnym poświęceniem”.
Po Mszy świętej, na placu przed kościołem, odbył się, po raz pierwszy, uroczysty capstrzyk, podczas którego został odczytany apel poległych i oddana salwa honorowa.
Batalion Dowodzenia Wojsk Obrony Terytorialnej powstał 30 kwietnia 2021 r. na podstawie decyzji Z-16/SSG/ZOiU-P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 30.03.2021r.
Jest jednostką wsparcia dowodzenia i zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej.
Głównym zadaniem batalionu jest rozwinięcie i zabezpieczenia funkcjonowania stanowiska dowodzenia i zapasowego stanowiska dowodzenia Dowództwa WOT w zakresie:
systemu dowodzenia i łączności, zabezpieczenia logistycznego, bojowego, medycznego, obrony i ochrony. Dodatkowo batalion jest integralna częścią systemu zarzadzania kryzysowego WOT oraz realizuje zadania upamiętniające tradycje AK.
Oprócz codziennego zabezpieczania Brygady trzeba pamiętać o jeszcze jednym obliczu żołnierzy batalionu dowodzenia – licznym angażowaniu się w różnorodne akcje pomocowe, od kilku lat aktywnie biorą udział w akcjach charytatywnych, pomagają kombatantom a także często uczestniczą w akcjach, co dowodzi ich wspaniałej postawy względem społeczeństwa. Na zakończenie ksiądz dziekan serdecznie podziękował wszystkim żołnierzom jak i dowódcy za pomoc w realizacji działań rzymskokatolickiego dekanatu WOT oraz zabezpieczaniu uroczystości patriotyczno-religijnych które odbywają się w naszym kościele parafialnym.

tekst i foto: kpr. rez. Wioletta Wolska