Ostatnie w tym roku Patenty Oficerskie

02 grudnia w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki po raz ostatni w tym roku nastąpiło rozdanie patentów oficerskich dla 216 żołnierzy rezerwy oraz żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy łączą służbę wojskową z życiem zawodowym i osobistym.
Niezależnie od wybranej dalej drogi bycie oficerem już na zawsze będzie dla absolwentów synonimem odpowiedzialności za kraj. Patenty oficerskie są symbolem zaszczytu i godności bycia oficerem Wojska Polskiego. Kiedyś dokument ten przechowywany był w rodzinach przez pokolenia, jako jedna z największych pamiątek po bliskich.
Patenty oficerskie podpisane przez Prezydenta RP wraz z listami gratulacyjnymi wręczył żołnierzom rezerwy zastępca dyrektora departamentu kadr płk Adam Kępiński wraz Dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Krzysztofem Stańczykiem.
Po rozdaniu patentów o godz. 20:00 w kościele garnizonowym w Zegrzu odbyła się uroczysta Msza św. przed promocją oficerską. Uroczystej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii zegrzyńskiej ks. płk Radosław Michnowski, Dziekan Wojsk Obrony Terytorialnej, który tego dnia reprezentował Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza.
W homilii ks. płk Radosław Michnowski, powiedział, że: „…Słowo Boże I niedzieli Adwentu dobrze wpisuje się w dzisiejszą uroczystość. Zachęca nas do spojrzenia w dwóch kierunkach: cofnięcia się do tego, co było, wspominając pamiątkę narodzenia Chrystusa, oraz do wybiegnięcia ku temu, co nas czeka w przyszłości, w czasie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Tak samo nasza uroczystość – kontynuował ks. Radosław – powinna być dla nas czasem świętowania, ale i pogłębionej refleksji nad tym, co już było, jest i będzie. Od oficera nie wymaga się by „błyszczał” jak dawniej, natomiast musi on świecić przykładem na każdym polu, w każdej okoliczności. Żołnierzem i Oficerem jest się przez całe życie, a nie bywa nimi od święta!…” – przekonywał kapelan.
Na zakończenie Mszy św. ks. płk Radosław Michnowski, przekazał życzenia od Biskupa Polowego Wiesława Lechowicza i podziękował gen, bryg. Krzysztofowi Stańczykowi , komendantowi CSŁiI płk Pawłowi Nawrotnikowi oraz zebranym za udział w Eucharystii.

tekst i foto: kpr. Wioletta Wolska