Wręczenie sztandaru Dowództwu Wojsk Obrony Terytorialnej 01.03.2024

Uroczystość na Placu Piłsudskiego

Matką chrzestną sztandaru została Halina Rogozińska ps. „Mała” lub „Niebieska” – żołnierz, AK, łączniczka IV Obwodu Ochota, a ojcem chrzestnym Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Komorowski. Pamiątkowe gwoździe w drzewce sztandaru wbili też prezydent Andrzej Duda, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i gen. bryg. Krzysztof Stańczyk. Sztandar pobłogosławili ks. płk Radosław Michnowski, rzymskokatolicki dziekan WOT, abp Jerzy Pańkowski, prawosławny Ordynariusz Wojskowy i ks. płk Wiesław Żydel z ewangelickiego duszpasterstwa wojskowego.

– Ze wzruszeniem przybyłem na dzisiejszą uroczystość po to, by w tym szczególnym, symbolicznym dniu wręczyć Dowództwu WOT sztandar – symbol jedności, honoru, męstwa, gotowości do walki, bohaterstwa żołnierzy i jednostek – podkreślał prezydent Andrzej Duda. Zwierzchnik Sił Zbrojnych zwrócił uwagę, że 1 marca przypominamy sylwetki bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego tych, „którzy kiedyś nie zgodzili się przyjąć, że Polska przekazana pod patronat Związku Sowieckiego, a w istocie wepchnięta w sowiecką strefę wypływów, będzie nazywana państwem wolnym i niepodległym”. – Nie zgodzili się, bo wiedzieli, że w istocie taka nie była – powiedział.

Prezydent podziękował Dowództwu WOT, oficerom, a w szczególności żołnierzom za ich służbę. – Sprawdziliście się już nie raz – podkreślił. Wymienił zasługi WOT w walce z klęskami żywiołowymi, w działaniach podczas pandemii Covid–19, ochronie granic oraz w niesieniu pomocy uchodźcom z Ukrainy.

W uroczystości wziął także udział wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, który przypomniał, że sztandar jest uosobieniem wartości, symbolem oddania i jedności. – Jesteście tymi, którzy tak jak powiedział pan prezydent, często najszybciej przybywacie, niosąc pomoc. Dajecie to wsparcie w różnych miejscach Polski. Jesteście ochotnikami i pełnicie tę służbę dobrowolnie. Przychodzicie i niesiecie nie tylko ten sztandar od dzisiaj, ale przede wszystkim niesiecie zobowiązanie wobec państwa polskiego. Robicie to z dumą, za co w imieniu swoim i całego rządu chciałbym bardzo serdecznie podziękować. Dziękuję za wasze oddanie i poświęcenie, za bycie każdego dnia – powiedział wicepremier.

W czasie uroczystości odczytane zostało przesłanie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza złożone zostały kwiaty.

Msza św. w katedrze polowej Wojska Polskiego

Uroczystości na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego poprzedziła Msza św. sprawowana w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Ks. płk Radosław Michnowski odczytał przesłanie biskupa polowego Wiesława Lechowicza, który zapewnił o modlitwie w intencji żołnierzy i pracowników formacji, „aby wypełniali swą służebną misję w duchu bogatej symboliki sztandaru”. „Życzę, by sztandar dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej zawsze podnosił na duchu żołnierzy, wznosił ich serca i umysły ku najwyższemu Dowódcy oraz stał na straży naszej wolności i nienaruszalności granic”, napisał bp Lechowicz.

W homilii ks. płk Sebastian Piekarski, proboszcz katedry nawiązując do dewizy umieszczonej na sztandarach wojskowych, wskazywał, że kolejność umieszczenia na nich słów „Bóg, Honor, Ojczyzna” nie jest przypadkowa. – Bóg jest dla wierzącego wartością pierwszą, najwyższą, najważniejszą. Bóg jest źródłem istnienia, życia i miłości. Jest fundamentem wszystkiego. Bóg stworzył świat i człowieka, którego zaprosił do współpracy z sobą, do przekształcenia świata, do doskonalenia siebie, do intymnego związku z sobą opartego na czci i zaufaniu. Gdy pomyślimy, kim jest Bóg i kim my jesteśmy, to ów wybór człowieka i przymierze z Nim zawarte jest niewyobrażalnym wywyższeniem człowieka – powiedział proboszcz katedry. Kapelan dodał, że „z owego wybrania i wywyższenia, wypływają zobowiązania, które człowiek ma wypełnić”. – Ma przede wszystkim unikać wszystkiego, co godność ludzką pomniejsza, czy ją wręcz przekreśla. I tu jest miejsce na honor, na poczucie godności osobistej, na dobre imię i cześć – przekonywał ks. płk Piekarski.

Mówiąc o Ojczyźnie, kapelan podkreślał, że jest to „kraj pochodzenia, kraj rodzinny, kraina przodków”. – Ojczyzna jest wspólną rodzicielką nas wszystkich. To ziemia i ludzie mówiący tym samym językiem, ukształtowani przez tę samą kulturę, historię, ludzie spoglądający na świat przez te same doświadczenia dziejowe. To taka powiększona rodzina. Nie da się wyczerpać bogactwa znaczeń w tym jednym słowie. Dla każdego coś innego jest ważne w tym pojęciu – powiedział.

Ks. Piekarski podkreślał, że dzisiejsza uroczystość jest podziękowaniem za dar wspólnoty, jaką jest Dowództwo WOT. – Spotykamy się, aby uświadomić sobie odpowiedzialność za naszą Ojczyznę. Spotykamy się, aby prosić o błogosławieństwo i prosić o to, żeby było jak najwięcej Polaków ożywionych pragnieniem służenia Polsce – powiedział.

Eucharystię koncelebrowali kapelani Ordynariatu Polowego ks. płk Radosław Michnowski, ks. płk Paweł Piontek, dziekan Sił Powietrznych i kapelan 12 Wielkopolskiej Brygady OT oraz ks. por. Jacek Białek i ks. por. Karol Bernatek, wikariusze katedry polowej.

Jak podało ministerstwo obrony narodowej, pod Dowództwo WOT podlega 18 brygad obrony terytorialnej, Jednostka Wojskowa Działań Niekonwencjonalnych „GRYF”, 2 centra szkolenia (CSŁiI w Zegrzu, CS WOT w Toruniu), Ośrodek Reprezentacyjny WOT w Radomiu, Szkoła Podoficerska Sonda oraz batalion dowodzenia WOT. Wojska Obrony Terytorialnej liczą ponad 40 tys. żołnierzy, z czego ok 90% stanowią żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej.

Tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

GALERIA